maandag, juli 31, 2006

Emoties part II

Vanmiddag had ik een gesprek over emoties en voelen. Dit naar aanleiding van de uitspraken die ik heb gedaan op mijn weblog, ondermeer over emoties.
Kennelijk onstaat de indruk door mijn woorden over hoe ik tegen emoties aankijk dat er geen 'voelen' meer is. Integendeel. Indien de emoties in een rust toestand zijn komt men pas aan 'voelen' toe. Voor deze toestand van rust is het juist onmogelijk 'te voelen', omdat men doorlopend bezig is met de gevolgen die worden veroorzaakt door de emoties. In het woord emoties zit ook het Engelse woord 'motion'', wat zoveeel als 'beweging' betekent. Doorlopende beweging, maar waarnaar toe is de vraag?
Je kan pas spiegelen in water als het rustig en rimpelloos is, niet in een woeste zee. Daarin zal je proberen te overleven en niet te verdrinken of te vergaan. Dit is een passend beeld lijkt mij.

'Voelen' of 'Gewaarwoorden' is iets van een geheel andere orde. Het tot rust brengen van emoties is dus niet een staat van 'niets', maar opent de mogelijkheid om tot een ander 'trillingsniveau' te komen. Een andere staat van energie te gaan ervaren.
Indien het evenwicht dat nodig is om de staat van 'rust' wordt verstoord, dan zal men weer terugvallen naar de 'staat van emoties', met alle nare gevolgen van dien.

Omdat we nu eenmaal in een grofstoffelijke omgeving bestaan zijn dit processen die men langzaamaan leert (althans voor de meeste mensen...). Het spreekwoordelijke 'vallen en opstaan' komt hier om de hoek kijken. Het is de enige (zo lijkt het...) manier om je dit eigen te gaan maken. Hele volksstammen leren het nooit, leven na leven niet, en blijven 'vallen en opstaan'.

Toch lijkt het mij dat dit de enige manier is om door de harde ervaringswereld van het grofstoffelijk bestaan te gaan doorzien wat de oorzaak is van 'het schijnbare lijden'.
Het is onze eigen onwetenheid / niet bewustzijn van deze realiteit die dit in stand houdt en blijvend pijnlijke realiteiten te voorschijn roept.

Het in evenwicht brengen van je eigen emoties kan worden bereikt door in te gaan zien dat mensen doorlopend met 'ik-gerichte' energieen bezig zijn. Deze 'ik-gerichtheid' of egoisme veroorzaakt de afgescheidenheid van een Grotere Realiteit, of Groter Zelf ( hou niet van dit soort woorden maar kan op dit moment niets beters verzinnen...)

Zelfkennis is dus niet de Kennis van het 'IK', maar eerder het doorzien van de drijfveren van dit 'IK'. Zodra je de werkingen begint te doorzien, zal je steeds eerder ophouden eraan 'toe' te geven, omdat je de gevolgen doorziet van dit handelen. Het leidt namelijk weer tot een 'golf van Emotie'.

En zeg nu zelf....wie heeft daar nu echt behoefte aan?

dinsdag, juli 25, 2006

Zuiver Denken & Emoties zijn als een 'gif'

Wat is nu eigenlijk de precies de werking van ons 'Denken / denken' op wie we zijn en ons voelen? En wat is precies de rol van onze emoties?
In allerlei stromingen heeft men het over dat we ons denken dienen te 'zuiveren'. Tenminste als we verder willen groeien vanuit esoterisch standpunt bekeken. Veel mensen willen graag meer weten over wat het leven is, maar worden belemmerd in hun ontwikkeling.
Uit eigen ervaring kan ik u zeggen dat 'Wie we zijn en ons daaruit voorvloeiende handelingspatroon' door onze manier van 'denken' wordt bepaald. Ons denken zorgt ervoor dat we bepaalde keuzes maken, die er weer voor zorgen dat 'situaties' ontstaan en die 'situaties' reflecteren weer op ons eigen leven en beinvloeden ons. Nemen onze tijd in beslag.
Dit roept doorgaans ook weer allerlei emoties op. Boeddhisten stellen dat uw emoties als een 'Vergift' werken op uw 'Zijn'.
Wederom uit eigen ervaring stel ik vast dat het doorlopend in een emotionele toestand leven behoorlijk uitputtend is. Zelf ervaar ik al die emoties dus als onprettig. Het gevaar wat ook bij dit soort emotionele toestanden om de hoek komt kijken is dat er allerlei handelingen worden gedaan welke deze emotionele toestanden versterken en groter maken. Met als gevolg dat men jaren en jaren bezig is om de gevolgen van dit te verwerken. Met als resultaat? Doorgaans NIX! Pijn, ellende en schade!
Dus die Boeddhisten zijn zo dom nog niet:-)
Zelf heb ik de les hieruit geleerd om te gaan kijken naar'mijn eigen manier van 'Denken'. Wat zijn de dingen die mijn 'Denken' zo aantrekken en wil ik hier eigenlijk wel 'Aandacht' aangeven? Dat is een vraag die ik mezelf méér en méér stel. Is dat de moeite waard?
Wat is het nu eigenlijk dat ik wil? Dit ga ik nu niet beantwoorden, maar het is vergelijkbaar met mensen waar tegen één keer Nee tegen wordt gezegd en tien keer JA. Indien men zich volledig richt op het Nee dan is dat denken niet in balans. Het lijkt mij beter om dat Denken te richten op het tien keer JA.
Geen energie meer te geven aan datgene wat u niet meer wilt, het laten versterven.... en u richten met Uw Denken op datgene waarvan u vindt dat het de moeite waard is. Wat dat dan ook moge zijn.
Op deze manier kunt u zich in de loop der tijd 'Zuiveren' in uw denken. Dit is een aanhoudende inspanning van de Wil en hier levende in de grofstoffelijke wereld zal dit proces langzaam en traag verlopen.
Door deze nieuwe gerichtheid van uw Denken roept u nieuwe toestanden van 'Zijn' in het leven, ervaringen die u helpen uw Denken te zuiveren en u verder op weg te helpen richting 'Zelfverwerkelijking.
Gelijk het beeld van Michelangelo met de hand van God.

maandag, juli 10, 2006

Hoofd-Kennis

Hoofd-kennis. U kent het wel. Als kind moet u het onder-wijs volgen. Wat natuurlijk op zich niet slecht is, want we zullen toch ook van 'onderen' wijs moeten worden. Woordspel of ethymologie? Ik laat het aan de aandachtige lezers over!
Kennis. Hoe dienen we hier tegenaan te kijken. Op een forum een min of meer heen-en-weer geleuter over de I Tjing. Het onderwerp 'intuitie' houdt me al langer bezig. Waarom? Hoogstwaarschijnlijk door mij ervaringen. Dingen die ik in de loop der tijd heb opgedaan als 'Hoofd-kennis'. Ook ingevingen die ineens helder en duidelijk zijn over situaties en mensen. Weten wat de juiste keuze is. Ik ben aan dit soort zaken aandacht gaan geven.
In de esoterie vindt je dit ook over al terug. Intuitie tegengesteld aan Kennis. Tegendelen die elkaar dus nodig hebben. De Intutie die Kennis omzet in 'Weten'.
Woe Wei Woe: Weten het Niet-Weten is het Ware Weten.
In alle systemen komt dit moeilijke onderwerp terug. Ook in de I Tjing. In de ca 25 jaar dat ik nu met esoterie in de brede zin des woords bezig ben heb ik (godzijdank) ervaren dat ik toch altijd weer nieuwe verrassende ervaringen opdoe met ondermeer een boek als de I Tjing. Ik stel dan vast dat mijn wezen nog steeds in een staat van verdergaande ontwikkeling is.
Hoofdkennis opdoen om je referentiekader mee te vergroten is zeker belangrijk, maar als het een werktuig van het kleine ego wordt dan keert het onvermijdelijk tegen iemand.
De Hoofd-kennis kan uitsluitend een potentiele drijvende kracht worden als het als 'spiegel' functioneert voor de werkzame intuitie. De 'impuls' die zichzelf daardoor herkent en WEET!

zaterdag, juli 08, 2006

De geur der daden

Een tijd geleden vroeg iemand mij waar ik in 'geloof'. Ik 'geloof' niet, was mijn simpele antwoord.
Indien het nodig is om mezelf dan in een specifiek hokje te plaatsen dan zou ik stellen dat ik 'onderweg ben...' richting het Boeddhisme. Ik kan mezelf wel verplaatsen naar die richting toe en manier van 'zijn'.
Nu ben ik nog geen Boeddhist, want ik moord nog zonder enige gewetenswroeging 1000zden vliegen, muggen en mieren uit. Geen enkel probleem.
Toch zette deze vraag en gedachte me aan het denken. Over dat de omgeving waarin je verkeert ook je 'spiegel' is. Het feit dat ik in een oud huis woon, waar met grote regelmaat dus vliegen, muggen en mieren plaagjes zijn zegt 'iets' over mij. Dat is het directe gevolg van mijn eigen daden oftewel 'de geur der daden'.
Je kan dus stellen, lijkt mij, dat aan iedere handeling en 'niet-handeling' een geur hangt. Deze 'geur' verwekt 'die' omstandigheden die hier bij horen.
Een Boeddhist zou die beestjes ongemoeid laten. Ik kan dat nog niet.
Verder denkende kan je dan stellen dat dus ieder ding dat gebeurd, dus een deel van je eigen 'verwekking / schepping' is. Je eigen verantwoordelijkheid. De goede, maar ook de niet-goede ervaringen. You did it on your self!
Het 'Geloof' legt dit altijd bij een persoon die ze God of Allah noemen. Lekker makkelijk eigenlijk!
Het onkennen van de eigen Verantwoordelijkheid.
Daarom stel ik dat ik dus onderweg ben om Boeddhist 'eens' te worden.
De aandachtige, doch nog-niet-wetende lezer zou ook kunnen stellen: Hoe krijg je die 'geur' dan schoner? Een toilet verfrisser is niet het juiste antwoord! (alhoewel....)
Je eigen denken, vormt je handelen.Het is een lange weg die ik reeds jaren geleden ben ingeslagen. Eerst vond dit nog plaats door 'inductie' door andere Hooggeplaatste Mensen, nu is het mijn eigen wens en Wil geworden. Zuiver Denken!
Des te zuiverder je eigen denken en voelen wordt en de daaruit voorvloeiende Handelingen en niet Handelingen, des te beter worden de geuren van je Daden.
Dit is niet 'zomaar iets'.
Uiteindelijk is dit net zo zwaar als de Boeddhisten zeggen: 'Gij zult een ander niet schaden'.
Een doorgaans bijna onmogelijke handeling, toch is het te doen. Maar als u werkelijk goed nadenkt over deze uitspraak dan zult u de 'Prestatie van dit Grote Werk' kunnen inzien.

woensdag, mei 03, 2006

De Toren en de Ster

Weet u beste lezers, ik doe het er werkelijk niet om. Met dit weblog heb ik totaal niet de bedoeling om in een chronologische volgorde te praten over zaken als Tarotkaarten of andere esoterische aangelegenheden. Het -zo dacht ik- is voor mij een plek om daar waar het naar boven komt me te kunnen uiten in schrift en zo dan 'los' te gaan.
U mag weten dat ik meerdere weblogs heb, die ik hier niet ga noemen, maar ik was ze allemaal kwijt de afgelopen dagen. Een totale ramp!! Een complete vernietiging. Zelf de blognamen die ik in gebruik had waren weer vrij voor gebruik. Alles was weg, foetsie, vernietigd.
De Toren!
Daar was die dan. De torenkaart gaat toch wel gepaard met de nodige stress. Het symboliseert het totale wegvallen van een situatie. Nu had ik mezelf wel vrij snel onder controle en maakte binnen een paar uur keuzes om dit aan te pakken en het er niet bij te laten zitten. Binnen een paar dagen had ik mijn meest belangrijkste weblogs weer online omdat ik zo slim was geweest back-ups te maken. Maar van dit weblog - hoe wrang dan ook-, - toch wel mijn meest inspirerende- NIET dus!!
Ik was daar wel hogelijk verbaasd over.
Toch -en zo hoort het in een Torenkaart situatie- bracht deze complete, totale vernieting zoveel energie in mij vrij dat eindelijk een concept in mijn hoofd gereed kwam waar ik al maanden naar zocht voor een website die misschien in de toekomst best wel eens aardige inkomsten kan gaan generen. Ook dit project heb ik nu in werking gesteld!
Toen ik vanavond zo mijn projecten en werkzaamheden overzag kwam er ineens een e-mail binnen dat abusievelijk al mijn weblogs door de 'robots' van blogger als spamblogs waren geclassificeerd en waren verwijderd. Dat mensen nu mijn weblogs hadden beoordeeld en niet als spamblog zijn beoordeeld en dat ze allen zijn terugezet!
De toren is niet leuk, maar ik ben blij met het tevoorschijnkomen van de Sterkaart!

dinsdag, april 11, 2006

Universal Fool


I'm like an Universal Fool,
time after time stepping into new depths....
not knowing where to go...
and falling deeper into the experience called 'Live!'

zondag, april 09, 2006

Tarot...mijn ontmaagding!

Ik kwam op het heksenforum, in de Tarot afdeling, en las dat iemand daar als antwoord gaf dat je 'iemand ruw de kaarten moest uitleggen (misschien wel voorlezen uit een boekje van iemand die het ook niet echt weet...) en dan maar zijn eigen verhaal moest laten invullen.
Tja...zo kan Pipo de Clown het ook!

Ik kan me nog goed herinneren wat er in mij gebeurde toen ik voor de eerste keer met Tarot kaarten werd geconfronteerd. Ik kan het niet anders omschrijven als 'Wauw...dit heb ik mijn hele leven gezocht'. Zonder me dat goed te beseffen wat een levensveranderde invloed dat ene moment had op dat moment en zonder Kennis van wat voor kaart dan ook, voelde ik 'het ware' erin. Ik wist in een besef dat dit 'iets' voor mij was.
Dat besef heeft me nooit meer los gelaten. Ik kon ook niet voorzien wat het esoterisch denken verder voor een invloed op mijn leven zou hebben. Stellen dat het me heeft veranderd dat kan ik niet, want volgens mij kunnen mensen niet veranderen. Wel kan de 'werkelijke inhoud' zichtbaarder worden bij ieder nieuw inzicht.

Uiteindelijk draait het m.i. hier om: het verwerven van nieuwe inzichten.

Deze gedachte komt bijvoorbeeld ook zeer sterk tot uiting in de Yoga-Sutras van Pantanjali. Dit zijn geen geschriften voor mensen die nog op het Pipo de Clown nivo bivakkeren. Maar deze Sutras dragen werkelijk alles in zich om een Mens te helpen de schillen van de spreekwoordelijke ui te halen en stap voor stap tot een dieper inzicht in het Heel-al en derhalve in zichzelf te komen.

Afgelopen zomer ben ik voor de eerste keer in deze geschriften gedoken en nu mag u gerust weten dat ik een persoon ben die best wel met beide benen in de wereld sta en door mijn omgeving ook tot pragmatisch handelen wordt gedwongen (dit zeg ik met een big smile...), maar in de weken dat ik met de Sutras bezig was begon ik te beseffen hoe werkelijk het is 'dié meerdere werelden- en mogelijkheden van Bestaan'.

Ik was werkelijk serieus in mijn gedachten om die stap te gaan nemen en de aardse wereldlijkheden achter me te laten. Gelukkig voor mij en mijn omgeving 'ebte' dat weer weg en begon ik me te beseffen dat in een Mens ook 'getijdenwerkingen' zijn en dat ik wederom een 'top beleving' heb gehad van een aantal weken waarin Kennis, Weten werd.
Nu, bijna een jaar later, ben ik nog steeds dankbaar voor die inwijding en bemerk dat ik mijn Leven toch wéér anders heb ingericht om tot een zuiverder denken te komen!
Ik spreek nu 25 jaar na mijn 'ontmaagding':-)

vrijdag, april 07, 2006

Nog even verder 'emmeren' over de Rooms Katholieke Kerk

Het barst helemaal los: de Rooms Katholieke Kerk en haar misdaden.
Tegenwoordig slepen we allerlei oorlogsmisdadigers naar Den Haag voor het Tribunaal om ze te veroordelen voor hun misdaden tegen de 'Mensheid'. Volkerenmoord en meer van dat moois?
Kan iemand mij vertellen waarom de Paus nog niet ter verantwoording is geroepen? Voor 2000 jaar misdaden tegen de 'Mensheid'? Inquisitie, verdaaien van de 'Waarheid' vervolgen van groepen mensen met afwijkende meningen, complete landen met hun denkbeelden hebben verwrongen, verraad aan de Joden, het wegmoffelen hoe de zaken werkelijk in elkaar steken?
Om dan nog maar te zwijgen over het individuele lijden wat ze hebben gemaakt met hun indoctrinaties. Mensen onnodig met onnodige schuldgevoelens hebben opgezadeld. Stromingen op gang hebben gebracht op basis van leugens. Mensen die elkaar naar het leven staan, doordat ze 'anders' denken. Oorlogen hebben veroorzaakt op basis van al deze bovengenoemde ellende?

Ik kan me niet voorstellen dat 'die God' van hun dit allemaal voor ogen heeft. Of is 'die God' van hun een 'wolf in schaapskleren' en is hun 'herderschap' iets anders dan u en ik voor ogen hebben?

De rol van Judas

9 april is er op National Geographic om 22.00 een programma te zien waarin met zal ingaan op Gnostische geschriften welke men heeft gevonden en nu dan in het Engels zijn vertaald. De proloog gaf al aan dat er een totaal andere beeld naar voren zou komen over de 'Judas' dan de Kerk ons heeft doen geloven.
Onder Ingewijden is natuurlijk de rol van de Kerk in de afgelopen 2000 meer dan bekend. De Gnostiek is bewust uitgeroeid, althans de Kerk heeft een stevige poging gedaan.
Het is in wezen lachwekkend zielig dat juist de RK kerk zoveel moorden op zijn geweten heeft en tegelijkertijd zoveel Kennis heeft en daar op een totaal verkeerde manier mee is omgegaan.
Zij zouden toch ook moeten weten dat 'Het Leven' altijd een weg vindt om zich te manifesteren en dat het Weten van de Gnostici nooit helemaal verloren is gegaan. Het heeft zich gewoon verborgen. Tweeduizend jaar lang!
Tegenwoordig is de RK kerk alleen nog maar goed in het debateren of een condoom nu wel of niet mag en dat abortus 'moord' is. Wat een hypocriet zooitje toch eigenlijk. In de tweede wereld oorlog heeft men gewoon om 'Macht' te behouden een pact met Hitler gesloten. Puur om de Kerk te laten voortbestaan. Ze hebben meegewerkt aan de deportatie en moord van miljoenen mensen en nu zitten ze te eikelen over 'condooms'. Terwijl priesters dus waarschijnlijk zonder condooms lekker koorknaapjes anaal bewerken!
Er hangt dus letterlijk 'schijt aan de Kerk'!

Dat lucht op mensen! Al decennia komt het onderwerp Rooms Katholieke Kerk en hun Zonden regelmatig in mijn gedachten op. Daarom ben ik altijd weer helemaal blij als oude, 2000 jaar oude geschriften weer boven de grond komen en worden vertaald.
Ik wil nu eenmaal (uiteindelijk een keer...) in een universum leven gevuld met Waarheid!

woensdag, april 05, 2006

De Duivel bestaat niet!

"De Duivel bestaat niet!" Als ik iemand zoiets hoor zeggen denk ik altijd 'knap hoor...'
Als actief werkend principe zo'n bevestiging krijgen van je inspanningen daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Om totaal ontkend te worden en tegelijkertijd op zeer grote schaal bezig te kunnen zijn. Dat is pas een prestatie.
Mensen voeren oorlogen over de hele wereld, honderden miljoenen hebben geen eten en inkomen. Afgunst, achterklap, haat, moord, een extreem doorgevoerd egoisme, zelfzucht, alleen maar voor het eigen belang opkomen, de mens verworden tot een slaaf van economische ontwikkelingen, liegende en bedriegende politici die van alles beweren en nooit hun woord gestand doen komen, extremistische moslims die mensen opblazen in naam van Allah, Roomskatholieke Kerkvorsten die eeuwenlang belangrijkse informatie verdoezelen, om de macht over het plebs niet kwijt te raken.
De inquisitie die mensen en groepen volledig heeft uitgemoord omdat ze de leer van de R.K. kerk niet wilde volgen en ga zo maar door.
De op aarde wonende 'mensheid' vindt al deze zaken eigenlijk helemaal normaal. Iedere dag op het journaal horen we over dit soort zaken. Het is een normale zaak.
"De Duivel bestaat niet!" Puike prestatie.

maandag, april 03, 2006

Doorschrijven


Ben vanochtend dus druk doende met de layout van het log. Mooie tarotkaarten plaatsen welke in samenwerking tussen de beruchte magier Aleister Crowley en Lady Frieda Harris tot stand zijn gekomen. Persoonlijk heb ik deze kaarten altijd de mooiste gevonden. Ze spreken me zo ontzettend sterk aan dat dit eigenlijk niet onder woorden te brengen is. Nu moet u weten dat Aleister Crowley niet de eerste de beste was. Het schijnt echt een onmogelijk Mens te zijn geweest, maar een 'Weten' wat deze man in zich droeg: onvoorstelbaar!
Zelf ben ik nu ook niet altijd 'een lulletje rozenwater in een grijs pak geweest', mogelijk dat hij me als persoon daarom ook zo aanspreekt.
Maar goed, om dus alle 22 kaarten van de Grote Arcana te plaatsen op het log heb ik dus meer tekst nodig. Want ik heb pas twee artikelen en dus nog niet genoeg ruimte aan de rechterkant voor alle kaarten. Ik kwam tot de conclusie bij de 'Kracht kaart' nr. 11. Dus -en dat terwijl het dus nog vroeg in de ochtend is...- ik op zoek naar de Kracht in mezelf om te gaan esoterien. Crowley was volgens mij pas benaderbaar op het moment dat je op een niveau was gekomen waarin je de 'Kracht' kaart in jezelf hebt gerealiseerd. Zoals ik het zie heeft het te maken met een beheersing van de lagere driften in ons. Ik zeg nadrukkelijk beheersing en niet onderdrukken! Want die driften heb je en zal je ook altijd blijven houden. Het gaat er alleen om ze te kanaliseren. Op een dusdanige manier dat hun werking niet meer 'destructief' is, maar als aanvulling gaat werken. Ten goede komt aan het geheel.
Dit is niet simpel. Het Boedhisme spreekt over het 'gif' van de emoties. Dat 'leven in emoties' dus als een vergift werkt in het geheel van de mens. Een mens zal moeten leren hiermee om te gaan. Nu beste lezer, we hoeven maar de wereld van alledag in te kijken om te weten dat we daar als 'mensheid' heel erg ver van af staan. De meeste mensen gaan van de ene emotie over in de andere emotie en denken dat het 'goed' is. Dat dit het bestaan is en accepteren alle negatieve gevolgen ( Oh ja..?..) van die handelingen onder het mom van 'dat hoort bij het leven...'
Mensen die zo denken hebben hoogstwaarschijnlijk nog nooit van Goethe's uitspraak
'Unterscheiden und verbinden,
dass ist Ja das Waere finden'
gehoord.
Afijn. De 'Kracht' kaart geeft m.i. uiting aan dit proces. Mensen moeten op de esoterische weg leren die lagere driften om te zetten. (Transmutatie...Steen der Wijzen...Omzetting lood naar goud...basis Aller Alchemie...Poeh....)
Door deze omzetting komt er zoveel opbouwende energie vrij dat het fysieke lichaam steeds beter leert om te gaan met de 'fijnstoffelijke trillingen' in zichzelf en het ons omringende 'Heel-Al'.
Amen

zondag, april 02, 2006

Tarot...wasdah...? En waarom smeren de engelen kaasjes op wolken?

en goeie vraag lijkt me....'Tarot...wasdah...?' U als oplettende lezer snapt natuurlijk direct dat 'wasdah' staat voor 'wat is dat?' of 'zou u mij dat nader kunnen toelichten?'
Turbotaal vervormingen zoals dat heden ten dage veel voorkomt kunnen wel kernachtig zaken weer geven. Maar genoeg over turbotaal. It's time for: Tarot taal!
Gisteren had ik al kort gesproken over de Tarotkaart 'de dood' met getalnummer 13. Nummer 13, het ongeluksgetal in de volksmond. Maar ook Jezus en de 12 discipelen. Tenminste als je Jezus daarbij optelt. Het getal 12 is de Tarotkaart 'de Gehangene'.
Graag maak ik gebruik van zogenaamde vrije associatie. Ik weet dus van tevoren nooit waar ik uitkom met mijn verhaal. Maar als ik zo aan die discipelen zonder Jezus denk dan dien ik vast te stellen dat ze dus zonder Jezus 'hingen'... Hangen tussen tussen Geest en Materie. Op de kaart ziet u dat de benen het getal 4 uitbeelden. Vier staat voor 'vorm', 'materie', 'vormdenken'. Het denken kan niet zonder vaste vormen uit de voeten. Het is stagnatie in de materie. Zo even kort samengevat.
Het getal Drie, wat ook terug te vinden is in de persoon die u aan een Ankhkruis ziet hangen, geeft uiting aan de drie-een-heid die in alle verschijningen terug te vinden is. Deze drie zit in de armen, welke een driehoek vormen.
Drie is verder de quintaessentia van het getal 12, te weten 1 + 2 = 3. Een nummerologische manier om met getallen om te gaan.
Wat dus in hoofdlijnen tot uiting komt in de gehangene is de 'spanning' tussen het 'geestelijke, fijn stoffige, vormloze' en de 'materie, het niet los van een vaste vorm kunnen denken'.

Kunt u het allemaal nog een beetje vormen ;-)?Je zou dus kunnen stellen dat de discipelen de Jezus figuur nodig hadden om tot 'transformatie' te komen, want met Jezus erbij is hun getalswaarde 13, de Dood, de transformatie.
Zonder Jezus zijn ze als groep onmachting juist te handelen. Door hun discipelschap hebben ze 'Kennis' opgedaan van andere Werelden van Bestaan, van de meerdere trillingsniveaus buiten zich en derhalve de mogelijkheid dat ook in zichzelf te realiseren. Maar doordat de wereld van de vaste vormen nog steeds hun denken beinvloed kunnen ze daar toch niet los van komen. Dat is een tragisch lot!
Indien een mens langdurig binnen zo'n spanningsveld is opgesloten zal men ongetwijfeld ernstig ziek kunnen worden. Je moet je voorstellen dat je in een doorlopend conflict met jezelf leeft. Enerzijds Kennis hebben en anderzijds er niet mee kunnen handelen.
Nu ben ik niet 100% full proof Bijbelvast, maar veel van die discipelen hebben er in mijn ogen niet zoveel van gebakken. Nu schuilt ook het ontzagwekkende gevaar hier van geschiedenisvervalsing. De Kerk heeft zich zo ontzettend schuldig gemaakt aan geschiedenis vervorming en dat alles om de Macht naar zich toe te trekken. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel wat er tentijde van de Magus Jezus heeft plaatsgevonden onzettend verwrongen in onze tijd terecht is gekomen. Dus laat ik me matigen met mijn oordeel.
Maar numerologisch gezien 'hingen' de discipelen tussen tussen 'Hemel en Aarde'.
Dus als u zo'n soort 'zoeker' bent...misschien smeren ze nog steeds wel lekker kaasjes op hun wolkjes?

zaterdag, april 01, 2006

Het leven van alledag bekeken door esoterische ogen

Het begin van een nieuw blog avontuur. Een geweldig medium om van je af te kunnen 'ratelen'. Mijn doel is om in te gaan op esoterische waarneming. Hoe en wanneer ik me hier op dit blog zal uiten is op dit moment nog niet te voorspellen. Nostradamus ben ik niet, gewoon een eenvoudige jongen in een mannenlichaam die veel zelf geschapen belevenissen achter zich heeft liggen en nog steeds zichzelf onbewust 'opzet' om tot nieuwe gewaarwordingen te komen.
Ik ben geen psycholoog en wil ook helemaal die kant niet opgaan met mijn gedachten. Maar ik kan niet ontkennen dat als het op je weg ligt er kennelijk toch een mechaniekje aanwezig is dat 'toestanden' tevoorschijn brengt die schijnbaar nodig zijn om verder te komen. Deze toestanden die op deze manier manifesteren zijn over het algemeen 'onprettig' en roepen een zogenoemde 'doodservaring' op. Althans dat zou het moeten zijn. Nu is zo'n 'doodservaring' niet gelijk van die mate dat je de geest geeft, maar in het nu een mogelijkheid om 'dingen' achter je te laten en te starten met iets nieuws. Dit is het principe van de Tarot kaart de Dood (nr. 13).

Toegegeven het is wellicht niet het leukste onderwerp om mee te beginnen. Toch is deze kaart onlosmakelijk verbonden met het proces groei en iedereen die met esoterie aan de slag gaat - op wat voor manier dan ook - zal met dit soort processen worden geconfronteerd.
Juist het oproepen van 'krachten' verbonden met het esoterisch denken zullen dit proces versnellen.
Daarom waarschuw ik u bij voorbaat. Esoterie is niet leuk. Je krijgt er echt niet meer vrienden door (of je moet het prettig vinden om in van die enge 'zweefkliekjes' rond te hangen en te bazelen over zeepsoorten die je naar een toestand van verlichting wassen).
U merkt het al...op dit weblog ga ik echt mijn mond niet houden.
Esoterie draagt in zich de werkelijke kennis van de waarde 'leven en dood'. Doodgaan is alleen beangstigend, omdat onze Levenskracht (ook wel Kundalini genoemd) opspeelt. Deze Levenskracht bindt ons aan het materiele bestaan, wil dit niet loslaten en jaagt ons altijd maar door het leven heen ...verder...verder....verder. Ook al willen we het niet! Het werkt alleen anders bij lemmingen en mensen die deze diersoort in hun aard hebben-:)