woensdag, juni 08, 2011

I Ching readings

Since about 30 years ago I discovered at first the Tarot Cards which opened my eyes. Without having the knowledge that I have these days I could feel / sense the power that was in these cards. It can't be described in words in fact, but since then my life changed rapidly and my search for True Knowledge began.
We are all indoctrinated by thousands of years Holy Church. Receiving wrong info over what life really is. The Holy church did an upmost attempt to kill all Gnostic Knowledge and all info that was not useful for them to get a grip on the masses. Because this was one of the most important reasons of the Holy Church: Power.
Give the masses bread and plays and make them scared with the thoughts of Hell.
More important thing was to keep them away from the possibility to develop them Self to the Human Beings that they really can be!
The Tarot opened these resources in me and a long struggle started. Pretty soon after this I also discovered the I Ching. An amazing book. As it seems more then 5000 years old. First in oral ways and later on It was put into a book. There is a lot of data/info over this on the internet so I will not go into this right here.
For me the I Ching developed as the Never-ending Mirror which every person needs in his or her life. It reflects who we are and what we do. It reflect our world of thoughts and feelings and keeps surprising endlessly. The book is for people who want to grow as humans. It does not guide your pure selfish and egocentric wishes. It does not lead you to the bowl of gold waiting there just for you. It shall however reflect your selfish and egomaniac wishes and and inspire you to start do things in a different ways. This is not a path for everybody, but for those who truly wants to learn to understand why things go bad in their life, why things happen over and over again in a bad way then the book is the Guide you may look for.

Insight in ourselves is probably our biggest treasure. For the real searcher to this Insight can the I Ching be like the hand of God reaching out for you.
I have decided to do I Ching readings for people who search to some Insight in their present situation.
Of course one session does not solve all your answers. With my readings I just like to inspire people to start thinking about it and to make a start in the Self Reflecting ways of life.
It's about our attitude, our way of thinking and the acting that comes from that, what needs adjustments. It all can be done in a little room. It can happen in a split second and a new person has been born.
Right now I live in the Dominican Republic, on the North Coast in the Puerto Plata region. People living here can visit me and that's having my preference of course. But it's also possible to work over Skype.
I'm born & raised in the Netherlands. So Dutch is my native language. Of course sessions in English are possible.

I like to work with people who have the I Ching book themself. Preference of author: Richard Wilhelm.
For Dutch people my preference is: Han Boerings book 'De I Tjing, voor de 21 ste Eeuw'. I truly wish that someone translate this version into English!
A proper introduction of myself will follow after contacting me. Email: dutchexplorer@live.nl
Your gifts can be done through PayPal.

I don't seek the many, but the few who are worth to spend time with.more info on facebook with some short explanations

zondag, september 19, 2010

I Tjing nr. 3 Tsjoen / De Aanvangsmoeilijkheid

Aleister Crowley schreef ooit: “Everything that happens is an interaction between You and The Goddess”. Een andere uitspraak: “Het leven geeft je ‘die’ confrontaties wanneer je sterk genoeg bent, om dit te overstijgen”. Alles op ieders eigen niveau van zijn.

Naar mijn mening zijn dit geen loze kreten. Het zijn spiegels die je zelf schept en derhalve ben jezelf alleen maar instaat om deze spiegelbeelden te verhandelen.
Waarom schrijf ik dit nu na een tijdje van rust op dit weblog. Mijn gedachten over mijn eigen leven roepen dit op dit moment op. Er kunnen zich in het leven situaties voordoen, dat je wellicht moedeloos wordt van jezelf. Ik heb dat ook wel eens. Iedere dag intensief bezig zijn met de I Tjing, komt bij voort omdat ik het ‘juiste’ wil doen. In alles.
Ik kan niet anders meer. Automatisch roep je hiermee door onvolkomenheden in jezelf -je eigen dwalingen- hierdoor op. Juist door het Boeddhistische principe ‘Gij zult anderen niet beschadigen” in je leven op te nemen, worden je eigen tekortkomingen duidelijk(er). Het kan gewoon niet anders om tot ‘juiste’ inzichten te komen. Je dient ook in die ‘onvolkomen’ spiegels te kijken.
De I Tjing is naar mijn eigen inzicht een perfect medium om dit diepere schouwen te gaan ontwikkelingen. Uiteraard is dit niet altijd leuk. Maar zelfkennis is per definitie geen uitje naar de kermis. Daar is het “Rad” misschien een aardige bezigheid, maar het “Rad van het Leven” brengt ook die dingen aan het licht die onvolkomen zijn.

Nimmer mag men zich overgeven aan gevoelens van moedeloosheid, doch altijd scheppend ten opzichte hiervan staan en bedenken dat in wat voor situatie je je ook bevindt dat het ‘the Goddess’ is die je een spiegel voorhoud waar je in dient te verhandelen. Het liefst oorzaakloos doorgeven, zonder weer nieuwe gevolgen te scheppen.
Wat mijn meest essentiële waarneming is van dit moment, werkende met de I Tjing, is dat het schitterend weergeeft wat je ‘mentale toestand’ is. Alle schommelingen hierin worden prachtig weerspiegelt. Ook dat het leven, binnen de wetten van oorzaak en gevolg, jou / mij in staat stelt om binnen deze wetten te schommelen. Hoe kunnen we anders ontdekkingen doen over ons zelf. Toch zijn er ook momenten dat je je grens vindt. Zo’n grens wordt ondermeer schitterend weergegeven in hexagram nr. 3 De Aanvangsmoeilijkheid. En dan de onderste lijn (volgens Han Boering): Een eerste steen en een grafsteen, voordeel door de verblijfplaats te bestendigen. Voordeel door het aanstellen van helpers”.
“De tekst van de eerste lijn vertelt dat het hier om een geboorte gaat, of over de stichting van iets (eerste steen). Maar het gaat ook over de andere absolute levensgrens, het finale einde van iets.”
Dit is een mentale grens. Ga je hierover heen, dan zal dit vanuit mentaal oogpunt, gevolgen (uitwerkingen) hebben in de stofwereld. “Steek in geen geval de grens over”. Is zo’n andere statement. Dit zijn duidelijke signalen om te stoppen. Die keuze te maken binnen uw/mijn (mentale) spiegel en er niet meer op terug te keren.
Dit zijn geen ‘spelletjes’. Dit dient serieus genomen te worden.

Zelf weet ik heel goed waar dit verhaal overgaat. Het is verder aan u om uw eigen beschouwingen te doen, indien dit hexagram opduikt.

dinsdag, september 07, 2010

I Tjing nr. 20 Kwan / Het Schouwen

Vandaag bij deze worp had ik de vijfde lijn “Beschouwing van mijn leven. Voor de leerling geen fout.” In de tekst van deze lijn komt naar voren de volgende gedachte “Handelde je vanuit een visie en probeerde je die gestalte te geven? Dan is het goed. Koos je voor het leven en durfde je risico’s te nemen, eerder dan te willen slagen? Dan is het het goed. Een grotere verantwoordelijkheid draag je niet’.
In de tekst van Het schouwen wordt verder ingegaan op het aspect loslaten. Kortleden kwam ik in de Swabhawat van Saswitha een andere benadering over loslaten van het verleden tegen. Hij omschreef dat als het ‘verharden’ van het verleden. Mensen hebben de neiging zaken uit het verleden te idealiseren. Daarmee verharden ze het en ontnemen ze zich de mogelijkheid dit verleden ‘los te laten’. Door deze verharding kunnen de verschillen ‘heden en toekomst’ niet op de juiste manier uitgewerkt worden, omdat er als het ware een sluier wordt gelegd over het verharde verleden. Door dit begrip ‘verharden’, wordt het eenvoudiger het ‘los laten’ te beschouwen.

Kijkende naar mijn eigen leven bevind ik me inderdaad op het pad, van zaken van het verleden los te laten. Wat heet ik heb zelfs Nederland verlaten, omdat dit voor mij één groot ‘verhard’ verleden was. Door mijn ‘verharde’ verleden daar was ik niet meer in staat mijn leven in juiste banen te leiden. Ik heb al eerder aangegeven dat mijn vertrek aldaar een enorme bevrijding in mijn denken was, door me in een nieuw veld van werkzaamheid te plaatsen.
Soms maak ik me wel eens zorgen dan over de toekomst. Maar hier geldt dezelfde wetmatigheid. Indien je het verleden door je eigen denken kan verharden, dan kan je ook je toekomst ‘verharden’. Vanzelfsprekend, verhardt daarmee ook je heden en kom je in een toestand van ‘Stilstand’ terecht. Bindingen aan één van deze toestanden – Verleden, Heden & Toekomst’ dient te worden vermeden, opdat men geen nieuwe Oorzaken verwerkt. Men dient de Gevolgen Haar loop te laten en deze Oorzaakloos te verhandelen.
Dus loslaten. Het wordt zo gemakkelijk gezegd, maar men dient in de Eenheid van dit Loslaten alle aspecten te gaan beschouwen. De Verschillen in hun eenheid oplossen, zou Saswitha stellen.
Dus terugkerende naar mijn worp kan ik stellen dat ik risico's heb genomen en mijn visie is om uiteindelijk door Groei verder te komen in dit leven en door een correcte verhandeling van “Verleden, Heden, Toekomst” tot een dieper inzicht te komen in de Wetten van het ons omringende Universum en uiteindelijk mezelf. Dit een bestaan zonder ‘Verharding’ en doorlopende risico's.

maandag, september 06, 2010

I Tjing nr. 23 Po / De Versplintering

Een vreselijk hexagram vind ik dit altijd. Bij deze worp had ik de bovenste lijn: “Een rijpe vrucht is nog niet gegeten. De leerling krijgt een voertuig. Het huis van de inferieure man wordt vernietigd.

Na het goede beeld van de processen van Vermeerdering en Vermindering van gisteren nu dan de Versplintering. Ik zie mezelf als een leerling. Leerlingen maken fouten, dat ben ik me ook wel bewust. Maar vandaag moet ik u toch even antwoorden schuldig blijven. Althans zo voelt het.

Ik ben gisteren via email in contact gekomen met een Nederlandse Dame die een huis heeft in Las Terrenas / Samana waar ik graag naar toe wil. Ik deed deze worp nadat ik haar laatste email had gelezen. Deze email gaf mij een gevoel, na aanvankelijk enthousiasme, van ‘we zien wel hoe het loopt’. Daar kan ik duidelijk niet goed mee omgaan. De kern van de Versplinteren houd in ‘loslaten’. Wellicht is het beste om met deze gedachte aan de slag te gaan. Het blijft toch moeilijk om te raden, wat de motieven van een ander zijn.
Ik ga zeker weten over een poosje richting Las Terrenas, en ik zie wel of ik haar huis huur of ergens anders. Dat is één ding wat mij wel duidelijk is.

Onder ‘technisch’ schrijft Han Boering dat de bovenste lijn uiteindelijk goed terecht komt ‘als reed hij op een wagen’.
Ik twijfel daar verder ook niet aan, want ik houd me niet met inferieure zaken bezig.

zondag, september 05, 2010

I Tjing nr. 42 I / De Vermeerdering

Beeld: Ziet de leerling iets goeds dan doet hij het na, ziet hij gebreken dan legt hij het af.

Het grote voordeel is als je alleen bent, zonder bindingen in het leven aan familie, etc...nergens echt op uit bent, niet in een drukke baan zit met vele complicaties en vanzelfsprekend het daaraan gekoppelde ‘achterklap & jaloezie’, dat werken met de I Tjing relatief eenvoudig wordt. De antwoorden spreken voor zich en men leert sneller de betekenis doorgronden.

Mijn gebrek ga ik vanaf vandaag afleggen. Ik zet mijn sigarenpassie van me af. De komende dagen bouw ik het af. Dus over drie dagen is de laatste ‘smoke’. Het is werkelijk ‘for the best’.

In deze worp had ik twee extra lijnen. De tweede: “Misschien vermeerdert iemand hem met tien schildpadden. Het is niet mogelijk dat te weigeren. Onafgebroken standvastigheid geeft geluk. De koning gebruikt het als offer aan het hoogste. Geluk.” Als ik de toelichting lees dan is dit als uitermate gunstig te beschouwen. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Omdat als men spreekt over de schildpad dan heeft dit te maken met een lang en gelukkig leven. Een vermeerdering met tien schildpadden, doet me ineens denken aan de tien Sephirah van de Kabbala. ( Associaties...niets is zomaar...) Maar is hoe dan ook een gunstig ‘omen’.

De Vijfde bewegende lijn had ik ook: “Heb vertrouwen en een vriendelijk hart. Stel geen vragen, vernieuwend geluk. Goedheid en vriendelijkheid zijn je kracht.” Ik merk dat ik makkelijker schrijf als de lijnen ongunstiger zijn. Er iets is om voor te knokken dan. Ik laat dit maar aan de beoordeling van de lezer over.
Wat ik wel interessant vind om te vermelden is dat hier nieuwe hexagram nr. 41 de Vermindering verschijnt. Dit komt door de twee bewegende lijnen. Door ‘De Vermeerdering’ en de twee lijnen ontstaat weer een “Vermindering”. Twee onderscheidingen binnen de Eenheid “Zijn” die een doorlopend proces van “Verminderingen” en “Vermeerderingen” in de hand werken. Door het Verminderingen van de lagere driften, komen weer goede dingen tot stand in de “Vermeerdering”. Dit is een proces wat op langere termijn waardevolle uitkomsten en groei van het karakter zal bieden.

zaterdag, september 04, 2010

I Tjing nr. 16 Ju / De Geestdrift

Bij het zien van deze worp vroeg ik mezelf aanvankelijk af, waar slaat dit nu op? Zo uit mijn bed, hoestend en proestend, de Geestdrift? Een hexagram dat gaat over vervoering van de Geest? Ik had even geen enkele herkenning met mezelf. Ik heb wat later zoals gebruikelijk het boek open geslagen en ben gaan lezen in het Han Boering boek. In zijn beschrijving wordt ook in gegaan op roesmiddelen. Hier vallen ook mijn sigaren onder....*sniff* Afgelopen nacht heb ik veel gehoest en ook nu trekt de irritatie in mijn bronchiën niet weg. Ik weet het al langer. Ik heb al eerder geschreven over mijn sigaren rook avontuur en dat ik van binnen ook wel weet dat dit niet van lange duur kan zijn. Soms heb je die ervaring nodig om definitief in jezelf vast te stellen dat ‘iets’ over en uit is. Ik ben nu werkelijk op dit punt aangekomen. Ik zou zo graag lekker willen kunnen roken, maar het lijf maakt bezwaren. Eens een roker is altijd een roker is zeker geen cliché. In het vormqua staat geschreven “De Geestdrift, met zijn roesachtige beleving, leidt oftewel tot een leerproces oftewel tot dwaasheden”. IK ga voor het leerproces, want het hoesten begint mij behoorlijk op mijn zenuwen te werken en ontneemt mij het genot volkomen. Dus vandaag is mijn uitrook dag, gecombineerd met een optreden hier op het strand met een gratis concert van een reggaeband “The groundation”.
Het kan bijna geen toeval zijn dat ik vanavond ga zwingen in het Caraibisch gebied, mijn Geest laat vervoeren, onder de zwoele temperaturen alhier en daarna uitgeroest ben van mijn nicotine verslaving én het hexagram de Geestdrift gooi, zonder bewegende lijnen.

vrijdag, september 03, 2010

I Tjing nr. 53. Tjien / De Geleidelijke ontwikkeling

Twee bewegende lijn had ik vandaag. De bovenste twee. Dat de wilde gans geleidelijk de heuveltop nadert en dat de wilde gans de grote hoogte nadert. Beiden lijnen geven geluk, of het ligt in het verschiet.

Toen ik over dit hexagram zat te mijmeren, moest ik ineens terug denken aan de boeken over Don Juan van Carlos Casteneda. Don Juan gebruikte allerlei technieken om bij Carlos Castenada zijn punt van aandacht te verschuiven. Lees hier energiepunt, daar waar zijn concentratie is gefocussed. Mensen zit over het algemeen vast op één bepaalde plek in hun zijn en van dit punt wordt de wereld beschouwd en naar gehandeld. Door hem los te weken van dit punt, werd hij naar andere velden van werkzaamheid gestuwd en kon hij nieuwe waarnemingen doen. Dit nieuwe punt, was altijd van tijdelijke aard. Na verloop van tijd schoot Castenada weer terug naar zijn eigen punt.

Zelf bedenk ik me nu, heb ik dit ook altijd ervaren bij lezingen van Hans Wesseling. Deze lezingen gingen over esoterie en alles wat daar aan vast zat. Er waren momenten dat ik zijn geïnspireerde woordenstroom helemaal kon volgen en van het ene Aha-moment naar het andere werd gevoerd. Liep ik dan later op de avond buiten dan vervloeide het weer en schoot ik terug naar mijn eigen punt van zijn. Toch had ik wel altijd het idee hierbij dat ik het niet verloren had, al die gedachten die het had opgeroepen. Het was alleen als een droom die langzaam vervaagt. Toch is de ervaring wel degelijk reëel geweest en mijn lichaamsgeheugen heeft het zeker opgeslagen.

Waarom vertel ik dit? De geleidelijk ontwikkeling draagt een zeer langdurig proces in zich. Carlos Casteneda heeft, als u zijn boeken heeft gelezen velen jaren doorgebracht met Don Juan. Hij heeft uiteindelijk op eigen kracht zich naar een ander punt van waarneming gebracht. (Door herhaling neemt de leerling de stof tot zich)
Don Juan is niets anders dan zijn katalysator geweest. Zo ook bij mij. Naast Hans Wesseling was er nog een andere person. Zij was mijn mentor en haar nimmer aflatende zijn, waarbij ik bijna dagelijks in verkeerde, heeft mij uiteindelijk los geweekt uit mijn punt van aandacht waar ik zat en na velen velen jaren is het mij dan gelukt om een nieuwe stabiliteit te realiseren. Dit durf ik nu toch wel zo neer te schrijven. Bij de bovenste lijn staat ook geschreven: “Geluk, hij kan niet in verwarring gebracht worden” Dit is een uitdrukking van dit nieuwe punt van zijn.

Voor mij is dit de essentie van mijn huidige worp.