zondag, september 19, 2010

I Tjing nr. 3 Tsjoen / De Aanvangsmoeilijkheid

Aleister Crowley schreef ooit: “Everything that happens is an interaction between You and The Goddess”. Een andere uitspraak: “Het leven geeft je ‘die’ confrontaties wanneer je sterk genoeg bent, om dit te overstijgen”. Alles op ieders eigen niveau van zijn.

Naar mijn mening zijn dit geen loze kreten. Het zijn spiegels die je zelf schept en derhalve ben jezelf alleen maar instaat om deze spiegelbeelden te verhandelen.
Waarom schrijf ik dit nu na een tijdje van rust op dit weblog. Mijn gedachten over mijn eigen leven roepen dit op dit moment op. Er kunnen zich in het leven situaties voordoen, dat je wellicht moedeloos wordt van jezelf. Ik heb dat ook wel eens. Iedere dag intensief bezig zijn met de I Tjing, komt bij voort omdat ik het ‘juiste’ wil doen. In alles.
Ik kan niet anders meer. Automatisch roep je hiermee door onvolkomenheden in jezelf -je eigen dwalingen- hierdoor op. Juist door het Boeddhistische principe ‘Gij zult anderen niet beschadigen” in je leven op te nemen, worden je eigen tekortkomingen duidelijk(er). Het kan gewoon niet anders om tot ‘juiste’ inzichten te komen. Je dient ook in die ‘onvolkomen’ spiegels te kijken.
De I Tjing is naar mijn eigen inzicht een perfect medium om dit diepere schouwen te gaan ontwikkelingen. Uiteraard is dit niet altijd leuk. Maar zelfkennis is per definitie geen uitje naar de kermis. Daar is het “Rad” misschien een aardige bezigheid, maar het “Rad van het Leven” brengt ook die dingen aan het licht die onvolkomen zijn.

Nimmer mag men zich overgeven aan gevoelens van moedeloosheid, doch altijd scheppend ten opzichte hiervan staan en bedenken dat in wat voor situatie je je ook bevindt dat het ‘the Goddess’ is die je een spiegel voorhoud waar je in dient te verhandelen. Het liefst oorzaakloos doorgeven, zonder weer nieuwe gevolgen te scheppen.
Wat mijn meest essentiële waarneming is van dit moment, werkende met de I Tjing, is dat het schitterend weergeeft wat je ‘mentale toestand’ is. Alle schommelingen hierin worden prachtig weerspiegelt. Ook dat het leven, binnen de wetten van oorzaak en gevolg, jou / mij in staat stelt om binnen deze wetten te schommelen. Hoe kunnen we anders ontdekkingen doen over ons zelf. Toch zijn er ook momenten dat je je grens vindt. Zo’n grens wordt ondermeer schitterend weergegeven in hexagram nr. 3 De Aanvangsmoeilijkheid. En dan de onderste lijn (volgens Han Boering): Een eerste steen en een grafsteen, voordeel door de verblijfplaats te bestendigen. Voordeel door het aanstellen van helpers”.
“De tekst van de eerste lijn vertelt dat het hier om een geboorte gaat, of over de stichting van iets (eerste steen). Maar het gaat ook over de andere absolute levensgrens, het finale einde van iets.”
Dit is een mentale grens. Ga je hierover heen, dan zal dit vanuit mentaal oogpunt, gevolgen (uitwerkingen) hebben in de stofwereld. “Steek in geen geval de grens over”. Is zo’n andere statement. Dit zijn duidelijke signalen om te stoppen. Die keuze te maken binnen uw/mijn (mentale) spiegel en er niet meer op terug te keren.
Dit zijn geen ‘spelletjes’. Dit dient serieus genomen te worden.

Zelf weet ik heel goed waar dit verhaal overgaat. Het is verder aan u om uw eigen beschouwingen te doen, indien dit hexagram opduikt.

dinsdag, september 07, 2010

I Tjing nr. 20 Kwan / Het Schouwen

Vandaag bij deze worp had ik de vijfde lijn “Beschouwing van mijn leven. Voor de leerling geen fout.” In de tekst van deze lijn komt naar voren de volgende gedachte “Handelde je vanuit een visie en probeerde je die gestalte te geven? Dan is het goed. Koos je voor het leven en durfde je risico’s te nemen, eerder dan te willen slagen? Dan is het het goed. Een grotere verantwoordelijkheid draag je niet’.
In de tekst van Het schouwen wordt verder ingegaan op het aspect loslaten. Kortleden kwam ik in de Swabhawat van Saswitha een andere benadering over loslaten van het verleden tegen. Hij omschreef dat als het ‘verharden’ van het verleden. Mensen hebben de neiging zaken uit het verleden te idealiseren. Daarmee verharden ze het en ontnemen ze zich de mogelijkheid dit verleden ‘los te laten’. Door deze verharding kunnen de verschillen ‘heden en toekomst’ niet op de juiste manier uitgewerkt worden, omdat er als het ware een sluier wordt gelegd over het verharde verleden. Door dit begrip ‘verharden’, wordt het eenvoudiger het ‘los laten’ te beschouwen.

Kijkende naar mijn eigen leven bevind ik me inderdaad op het pad, van zaken van het verleden los te laten. Wat heet ik heb zelfs Nederland verlaten, omdat dit voor mij één groot ‘verhard’ verleden was. Door mijn ‘verharde’ verleden daar was ik niet meer in staat mijn leven in juiste banen te leiden. Ik heb al eerder aangegeven dat mijn vertrek aldaar een enorme bevrijding in mijn denken was, door me in een nieuw veld van werkzaamheid te plaatsen.
Soms maak ik me wel eens zorgen dan over de toekomst. Maar hier geldt dezelfde wetmatigheid. Indien je het verleden door je eigen denken kan verharden, dan kan je ook je toekomst ‘verharden’. Vanzelfsprekend, verhardt daarmee ook je heden en kom je in een toestand van ‘Stilstand’ terecht. Bindingen aan één van deze toestanden – Verleden, Heden & Toekomst’ dient te worden vermeden, opdat men geen nieuwe Oorzaken verwerkt. Men dient de Gevolgen Haar loop te laten en deze Oorzaakloos te verhandelen.
Dus loslaten. Het wordt zo gemakkelijk gezegd, maar men dient in de Eenheid van dit Loslaten alle aspecten te gaan beschouwen. De Verschillen in hun eenheid oplossen, zou Saswitha stellen.
Dus terugkerende naar mijn worp kan ik stellen dat ik risico's heb genomen en mijn visie is om uiteindelijk door Groei verder te komen in dit leven en door een correcte verhandeling van “Verleden, Heden, Toekomst” tot een dieper inzicht te komen in de Wetten van het ons omringende Universum en uiteindelijk mezelf. Dit een bestaan zonder ‘Verharding’ en doorlopende risico's.

maandag, september 06, 2010

I Tjing nr. 23 Po / De Versplintering

Een vreselijk hexagram vind ik dit altijd. Bij deze worp had ik de bovenste lijn: “Een rijpe vrucht is nog niet gegeten. De leerling krijgt een voertuig. Het huis van de inferieure man wordt vernietigd.

Na het goede beeld van de processen van Vermeerdering en Vermindering van gisteren nu dan de Versplintering. Ik zie mezelf als een leerling. Leerlingen maken fouten, dat ben ik me ook wel bewust. Maar vandaag moet ik u toch even antwoorden schuldig blijven. Althans zo voelt het.

Ik ben gisteren via email in contact gekomen met een Nederlandse Dame die een huis heeft in Las Terrenas / Samana waar ik graag naar toe wil. Ik deed deze worp nadat ik haar laatste email had gelezen. Deze email gaf mij een gevoel, na aanvankelijk enthousiasme, van ‘we zien wel hoe het loopt’. Daar kan ik duidelijk niet goed mee omgaan. De kern van de Versplinteren houd in ‘loslaten’. Wellicht is het beste om met deze gedachte aan de slag te gaan. Het blijft toch moeilijk om te raden, wat de motieven van een ander zijn.
Ik ga zeker weten over een poosje richting Las Terrenas, en ik zie wel of ik haar huis huur of ergens anders. Dat is één ding wat mij wel duidelijk is.

Onder ‘technisch’ schrijft Han Boering dat de bovenste lijn uiteindelijk goed terecht komt ‘als reed hij op een wagen’.
Ik twijfel daar verder ook niet aan, want ik houd me niet met inferieure zaken bezig.

zondag, september 05, 2010

I Tjing nr. 42 I / De Vermeerdering

Beeld: Ziet de leerling iets goeds dan doet hij het na, ziet hij gebreken dan legt hij het af.

Het grote voordeel is als je alleen bent, zonder bindingen in het leven aan familie, etc...nergens echt op uit bent, niet in een drukke baan zit met vele complicaties en vanzelfsprekend het daaraan gekoppelde ‘achterklap & jaloezie’, dat werken met de I Tjing relatief eenvoudig wordt. De antwoorden spreken voor zich en men leert sneller de betekenis doorgronden.

Mijn gebrek ga ik vanaf vandaag afleggen. Ik zet mijn sigarenpassie van me af. De komende dagen bouw ik het af. Dus over drie dagen is de laatste ‘smoke’. Het is werkelijk ‘for the best’.

In deze worp had ik twee extra lijnen. De tweede: “Misschien vermeerdert iemand hem met tien schildpadden. Het is niet mogelijk dat te weigeren. Onafgebroken standvastigheid geeft geluk. De koning gebruikt het als offer aan het hoogste. Geluk.” Als ik de toelichting lees dan is dit als uitermate gunstig te beschouwen. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Omdat als men spreekt over de schildpad dan heeft dit te maken met een lang en gelukkig leven. Een vermeerdering met tien schildpadden, doet me ineens denken aan de tien Sephirah van de Kabbala. ( Associaties...niets is zomaar...) Maar is hoe dan ook een gunstig ‘omen’.

De Vijfde bewegende lijn had ik ook: “Heb vertrouwen en een vriendelijk hart. Stel geen vragen, vernieuwend geluk. Goedheid en vriendelijkheid zijn je kracht.” Ik merk dat ik makkelijker schrijf als de lijnen ongunstiger zijn. Er iets is om voor te knokken dan. Ik laat dit maar aan de beoordeling van de lezer over.
Wat ik wel interessant vind om te vermelden is dat hier nieuwe hexagram nr. 41 de Vermindering verschijnt. Dit komt door de twee bewegende lijnen. Door ‘De Vermeerdering’ en de twee lijnen ontstaat weer een “Vermindering”. Twee onderscheidingen binnen de Eenheid “Zijn” die een doorlopend proces van “Verminderingen” en “Vermeerderingen” in de hand werken. Door het Verminderingen van de lagere driften, komen weer goede dingen tot stand in de “Vermeerdering”. Dit is een proces wat op langere termijn waardevolle uitkomsten en groei van het karakter zal bieden.

zaterdag, september 04, 2010

I Tjing nr. 16 Ju / De Geestdrift

Bij het zien van deze worp vroeg ik mezelf aanvankelijk af, waar slaat dit nu op? Zo uit mijn bed, hoestend en proestend, de Geestdrift? Een hexagram dat gaat over vervoering van de Geest? Ik had even geen enkele herkenning met mezelf. Ik heb wat later zoals gebruikelijk het boek open geslagen en ben gaan lezen in het Han Boering boek. In zijn beschrijving wordt ook in gegaan op roesmiddelen. Hier vallen ook mijn sigaren onder....*sniff* Afgelopen nacht heb ik veel gehoest en ook nu trekt de irritatie in mijn bronchiën niet weg. Ik weet het al langer. Ik heb al eerder geschreven over mijn sigaren rook avontuur en dat ik van binnen ook wel weet dat dit niet van lange duur kan zijn. Soms heb je die ervaring nodig om definitief in jezelf vast te stellen dat ‘iets’ over en uit is. Ik ben nu werkelijk op dit punt aangekomen. Ik zou zo graag lekker willen kunnen roken, maar het lijf maakt bezwaren. Eens een roker is altijd een roker is zeker geen cliché. In het vormqua staat geschreven “De Geestdrift, met zijn roesachtige beleving, leidt oftewel tot een leerproces oftewel tot dwaasheden”. IK ga voor het leerproces, want het hoesten begint mij behoorlijk op mijn zenuwen te werken en ontneemt mij het genot volkomen. Dus vandaag is mijn uitrook dag, gecombineerd met een optreden hier op het strand met een gratis concert van een reggaeband “The groundation”.
Het kan bijna geen toeval zijn dat ik vanavond ga zwingen in het Caraibisch gebied, mijn Geest laat vervoeren, onder de zwoele temperaturen alhier en daarna uitgeroest ben van mijn nicotine verslaving én het hexagram de Geestdrift gooi, zonder bewegende lijnen.

vrijdag, september 03, 2010

I Tjing nr. 53. Tjien / De Geleidelijke ontwikkeling

Twee bewegende lijn had ik vandaag. De bovenste twee. Dat de wilde gans geleidelijk de heuveltop nadert en dat de wilde gans de grote hoogte nadert. Beiden lijnen geven geluk, of het ligt in het verschiet.

Toen ik over dit hexagram zat te mijmeren, moest ik ineens terug denken aan de boeken over Don Juan van Carlos Casteneda. Don Juan gebruikte allerlei technieken om bij Carlos Castenada zijn punt van aandacht te verschuiven. Lees hier energiepunt, daar waar zijn concentratie is gefocussed. Mensen zit over het algemeen vast op één bepaalde plek in hun zijn en van dit punt wordt de wereld beschouwd en naar gehandeld. Door hem los te weken van dit punt, werd hij naar andere velden van werkzaamheid gestuwd en kon hij nieuwe waarnemingen doen. Dit nieuwe punt, was altijd van tijdelijke aard. Na verloop van tijd schoot Castenada weer terug naar zijn eigen punt.

Zelf bedenk ik me nu, heb ik dit ook altijd ervaren bij lezingen van Hans Wesseling. Deze lezingen gingen over esoterie en alles wat daar aan vast zat. Er waren momenten dat ik zijn geïnspireerde woordenstroom helemaal kon volgen en van het ene Aha-moment naar het andere werd gevoerd. Liep ik dan later op de avond buiten dan vervloeide het weer en schoot ik terug naar mijn eigen punt van zijn. Toch had ik wel altijd het idee hierbij dat ik het niet verloren had, al die gedachten die het had opgeroepen. Het was alleen als een droom die langzaam vervaagt. Toch is de ervaring wel degelijk reëel geweest en mijn lichaamsgeheugen heeft het zeker opgeslagen.

Waarom vertel ik dit? De geleidelijk ontwikkeling draagt een zeer langdurig proces in zich. Carlos Casteneda heeft, als u zijn boeken heeft gelezen velen jaren doorgebracht met Don Juan. Hij heeft uiteindelijk op eigen kracht zich naar een ander punt van waarneming gebracht. (Door herhaling neemt de leerling de stof tot zich)
Don Juan is niets anders dan zijn katalysator geweest. Zo ook bij mij. Naast Hans Wesseling was er nog een andere person. Zij was mijn mentor en haar nimmer aflatende zijn, waarbij ik bijna dagelijks in verkeerde, heeft mij uiteindelijk los geweekt uit mijn punt van aandacht waar ik zat en na velen velen jaren is het mij dan gelukt om een nieuwe stabiliteit te realiseren. Dit durf ik nu toch wel zo neer te schrijven. Bij de bovenste lijn staat ook geschreven: “Geluk, hij kan niet in verwarring gebracht worden” Dit is een uitdrukking van dit nieuwe punt van zijn.

Voor mij is dit de essentie van mijn huidige worp.

donderdag, september 02, 2010

I Tjing nr. 27 I / De mondhoeken, de Voeding

Vandaag heb ik als mijn ochtend hexagram ...Ik noem het altijd...De Voeding. Daarbij heb ik de bovenste lijn. “De oorsprong van de Voeding. Het gevaar brengt geluk. Voordeel in het doorwaden van de grote stroom”. In de tekst wordt aangegeven dat men aan het einde van het terugkoppelingssyteem een overzicht krijgt en kun je conclusies gaan trekken. Nu de de cyclus is voltooid en je inzicht hebt gekregen in hoe een en ander in elkaar steekt, weet je ook welke kant je op kunt.
Toen ik dit hexagram zag verschijnen wist ik donders goed waar het over ging. Het heeft alles te maken met het feit dat ik een streep heb gehaald in mijn zoektocht in Second Life. Het was goed om te doen. Ik ben veel te weten gekomen over mezelf, maar mijn ‘zuivere’ kant heeft toch de overhand gekregen. Want dit is nu eenmaal de ontwikkeling in mijn leven. Soms vecht ik er wel mee, maar ik weet diep down inside dat ik me verder wil ontwikkelen binnen het esoterisch gedachtengoed. Al die triviale zaken geven me uiteindelijk niet wat ik werkelijk wil. Wat ik wil is een dieper inzicht in de wetten van oorzaak en gevolg en hoe dit toe te passen in mijn bestaan.

tarotkaart-de-fool-0“De bron van de voeding”. Het aardige is verder dat deze bovenste lijn mij heel erg doet denken aan de Tarot kaart “de Fool” met getalswaarde 0. De fool die staat voor het begin van een nieuwe cyclus in het leven en met één been al boven de afgrond staat, waar hij zich -naar men mag aannemen- in zal storten, als symbool voor het starten van een nieuwe cyclus in het leven. Want ieder einde is tegelijkertijd een nieuw begin, aangezien het leven altijd in beweging is.

I Tjing en Tarot numerologie associaties

Even een tussendoortje op het gebied van associaties.

Gisteren kwamen mijn gedachten op Hexagram nr. 55 de Volheid. Ineens sprong het getal 55 in mijn oog...figuurlijk dan wel te verstaan. vijf, waar staat dit nu voor? Het is een getal van beweging. Het is ook het pentagram, de vijf-puntige ster. Uit de vier elementen –aarde, water, lucht en vuur- is nu het vijfde element “ether” ontstaan. Als een soort van ‘quita essentia’ die die vier elementen nu in zich draagt en niet lang los van elkaar staan. Dit geeft dus een beweging vanuit het vormgebied -het gebied der vier elementen- naar het astrale / ether gebied. In de Tarot is de vijfde kaart genaamd “de Hierophant”. Een soort van ‘priester / Kerkvader” die de verbinder is tussen het ‘Aardse” en het “Goddelijke”, om het maar even op deze manier te formuleren.

Bij een verdubbeling van de ‘vijf’ kijg je dus 55. Dit numerologisch bekeken is dus 5+5=10

In de Tarot is tien “Het Wiel van Fortuin”. Het wiel dat eindeloos doordraait en ook velen gelegenheden tot zorg, maar ook tot interessante ontdekkingen kan leiden. Het leven dat altijd doorgaat in de evolutie, zonder begin en zonder einde. Het is hoe dan ook een dynamisch aspect binnen het bestaan. Oorzaak en gevolg tieren in het wiel er lustig op los. Het gaat mar door en door in een eindeloze gang der dingen. Hexagram de Volheid draagt dit ook in zich. Het is vol leven. Kans op succes, maar ook de andere kant van de medaille. Het is maar net waar de wetten van oorzaak én gevolg je brengen. Want in deze fase van de Tarot dringt het nu pas tot je door dat die wetten een werkelijke realiteit zijn en dat je tot nu toe je dit niet hebt gerealiseerd. Zoals de Magiër (getal één) zijn intrede deed met het zicht op de vier elementen en daar mee ging ‘goochelen’, wordt de Magiër nu geconfronteerd met de wetten van de Eeuwigheid: Het verleden Heden en Toekomst ( Kaart 0: De Fool) en de wetten van bestaan hierin. Ter verduidelijking: 10 = 1 + 0 = 1

Ineens vroeg ik me af vanuit deze gedachte wat nu het totaal aantal yang en yin lijnen is binnen de hexagrammen van de I Tjing. 64 hexagrammen met ieder 6 lijnen brengt het op 384 stuks. Numerologisch bezien is dit dan 3+8+4=15
Deze getallen deden een glimlach bij mij ontstaan. Hoe mooi!
Drie in de Tarot is de “Keizerin”. Via haar komt alle leven in de wereld der vaste vorm tot aanschijn. Drie is ook getal van de eenheid, waarin al het leven onlosmakelijk zich in bevindt.
Acht is in de tarot de kaart van “de Gerechtigheid”. De wetten van oorzaak en gevolg worden hiermee aangeduid. Deze wetten werken in alles door. Of u dit nu leuk vind of niet. En verdienen ernstige bestudering. Door deze wetten op de juiste manier te bezien bent u te zijner tijd in staat om om eigen bestaan werkelijk te verrijken. Want als u leert oorzaken te voorkomen, dan hebt u net als ik de eerste stappen naar verdere persoonlijke groei gezet.

Vier is in de Tarot de kaart van “De Keizer”. Hij regeert over de vaste Vorm, waarin de vier elementen zijn werkterrein zijn. Star en meedogenloos vormt hij alles wat door de Keizerin in hem stroomt. Of te wel Uw eigen scheppingen via gedachte, woord en daad vinden door de wetten van oorzaak en gevolg zijn uitwerking in de Keizer. Die deze wetten genadeloos uitvoert en nieuwe spiegels genereert in het eindeloze spel der eeuwigheid.

Dit alles om uiteindelijk de werking van de Duivel kaart te gaan doorzien. Kaart nummer 15.
Dit is de kaart die werkelijke groei blokkeert, omdat mensen geketend zijn aan hun scheppingen in de vaste vorm. Zij zijn het vormloze in de indaling in de stof volkomen vergeten en zijn volledig geïdentificeerd met de materie die ze waarnemen in ons driedimensionale bestaan. Alleen door dit te doorzien en zich los te maken van deze identificaties is men instaat om weer nieuwe keuzes te gaan maken.

Ter verduidelijking 15=1+5=6

De Eén ( De Magiër) die via de Vijf ( de Hierophant) weer uit de vaste vorm in beweging komt, wat hen brengt naar de Zes ( de Kaart van de Lovers, ook wel de Keuze kaart genoemd).

Nummerologisch geven de lijnen van het boeken der verandering, verklaard aan de hand van de Tarot schitterend weer dat dit boek dient om mensen los te weken, middels velen processen uit de identificatie met het vorm denken zoals wij dit nu kennen. En met de intuïtie leert betere keuzes te maken binnen de wetten van oorzaak en gevolg.

woensdag, september 01, 2010

I Tjing nr. 29 K’an / Het Onpeilbare

Gisteren heb ik een knoop doorgehakt. Ik heb een periode in Second Life afgesloten. Mijn oudste Avatar die ik daar nog had heb ik laten vervallen. Ik heb er lang over nagedacht. Second Life is een aantal jaren functioneel voor me geweest om over het algemeen mijn ‘Dark Side’ te kunnen onderzoeken. In allerlei vormen. De laatste maanden heb ik een steeds grote mate van ‘leegheid’ ervaren als ik daar was. Ik had niet meer de energie en de lust om nieuwe contacten aan te gaan. Toch was het een onderdeel van mijn leven. Een dag zonder Second Life was eigenlijk niet denkbaar. Nu is het dan zover.

Nadat ik de cancellation button had geactiveerd, was ik toch wel down. Behoorlijk eigenlijk. Wellicht klinkt het u raar in de oren, maar voor mij is het een heel reëel gevoel. Het was een zware dag daardoor. Toen ik vandaag het Onpeilbare had was ik niet verbaasd.

Het Onpeilbare komt altijd om de hoek kijken als er bepaalde zware emoties / gevoelens zijn.

Deze gevoelens moeten hun weg kunnen gaan in uw zijn. Het is dom om ze niet onder ogen te zien. De I Tjing beschrijft dat er velen gevaren zijn. Emoties = gevaar. Toch wel een interessante gedachte. Maar als je erover nadenkt, kan je concluderen dat emoties vaak tot allerlei gecompliceerde toestanden leiden. In jezelf en daarbuiten. Conflicten, ruzies, depressies, ziektes en wat u nog meer kan verzinnen rond dit.

Emoties leiden vaak tot niets. Het kost u alleen een hoop levens energie. Het beste is om dit zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen en verder te gaan, zonder allerlei gevolgen te maken vanuit zo’n toestand.

Ik had de vijfde lijn als bewegende lijn. “De afgrond is niet vol. Kalmte bewerkt het evenwicht. Geen fout” Dit bevestigt mijn bovenstaande verhaal. Het gevaar / emoties beheersen. Hier nemen de zaken hun loop en komt de situatie tot rust en evenwicht. Al met al was het een zware keuze, maar in de lijn van mijn leven in een nieuw veld van werkzaamheid te brengen is dit toch ook een logische stap. Ik heb mijn ‘dark side’ grondig leren zien daar. Het hoort er nu eenmaal bij. Zonder Duisternis, geen Licht.

dinsdag, augustus 31, 2010

I Tjing nr. 13 T’oeng Zjen / Gemeenschap met mensen

Zelf zie ik me tegenwoordig meer als een kluizenaar. Een vrijwillige kluizenaar welteverstaan, voortkomende uit een innerlijke noodwendigheid. Niet door onmacht, want als ik het wil ben ik goed in staat om ‘sociaal ‘ gedrag ten tonele te brengen. Doch de behoefte is gewoon niet groot op dit moment. Het is niet omdat ik me boven anderen verheven voel, maar in de loop der jaren is er een soort van distantie gegroeid. Dit zou heel goed een gevolg kunnen zijn van mijn toenemende inzicht in andere mensen. Vaak boeit het me niet meer al die triviale zaken waar mijn medemens door wordt geobsedeerd. Er zijn ook wel momenten dat ik dit anders wil voelen, maar deze momenten worden steeds spaarzamer.

De eerste lijn die ik bij mijn worp had, geeft dit aardig weer. “Vriendschap aan de deur. Geen fout”. Het reflecteert behoorlijk hoe ik in het leven sta anno nu. Uiteraard heb ik wel contact met mensen en praat en heb ook plezier, maar mezelf houd ik terug getrokken. Het nieuwe beeld voortkomende uit deze lijn is de Terugtocht. Nr. 33.

Diep down inside heb ik best wel behoefte aan een echte vriend, maar als zoiets er niet is dan zal je je gewoon moeten terugtrekken op je eigen innerlijke waarden. Zonder wereldvreemd te worden! Ondanks mijn ‘kluizenaarschap’ sta ik nog steeds midden in de wereld en slurp nog steeds het leven in. In al zijn facetten. Alleen mensen houd ik inderdaad aan mijn ‘innerlijke’ deur staande.

maandag, augustus 30, 2010

I Tjing nr. 17 Swei / Het navolgen

Vandaag voel ik met totaal anders weer. Nadat ik gisteren nr. 12 De Stilstand had, wat resulteerde in een dag vol moeheid, veel slapen en apathie, voel ik me nu weer zoals ik me weer wil voelen. Geïnspireerd en vol Lust om weer eens wat te gaan schrijven over de I Tjing. We kunnen nu eenmaal niet altijd op de top van onze energie leven is mijn constatering wederom.

Vandaag was mijn worp Het navolgen dus, met tweede extra lijnen. De derde en de vijfde.

Over de derde. Han Boering stelt “Je verbinden met de man van ervaring, maakt dat je de kleine jongen verliest” Deze kleine jongen is het verhaal in de tweede lijn. Ik heb deze tweede lijn ook vaak gegooid in het verleden en moet u bekennen dat hij nog wel een opduikt. Eerlijk is eerlijk. Het verschil tussen deze twee lijnen geeft eigenlijk prachtig het verhaal weer over het Grote Zelf en het Kleine Zelf. Beiden Zelven zijn dus in ons Zelf terug te vinden. Het is niet iets wat buiten ons staat. Toch durf ik zo stoutmoedig te zijn dat het merendeel der Mensheid doorlopend in een staat van het Kleine Zelf verkeert. De kleine jongen is niets anders als een personificering van ons begeerte leven. Waar het merendeel der mensen in is ondergedompeld. De “robotten/slapers” zou Gurdjieff zeggen. Het mechanische leven. De animale driften. De Ik-gerichtheid en verzin zomaar door. Indien u hier volledig mee geïdentificeerd ben dan verliest u het zicht op uw ‘grote wezen’. Het is een leven vol lijden, verwachtingspatronen die niet worden vervuld, of slechts tijdelijk. Het is ook het bestaan waarin met Liefde met geilheid verwart. Hoe vaak wordt er niet gezegd ‘Ik hou van je!, daarmee bedoelend dat met sex wil met de ander. Want na de daad heeft men, indien goed uitgevoerd, toch even een tijdelijke gevoel van euforie en dit tijdelijke proces wat zich in het stoffelijke lichaam voltrekt verwart men dan met Liefde.

Doch Liefde, onzelfzuchtige Liefde, is iets wat bij de man van Ervaring behoort. Zijn pad is een steeds dieper contact te krijgen met de hogere doelstelling in de mens en het hem omringende universum. Dit proces wordt niet van de een of andere dag gerealiseerd. Het vergt tijd, veel tijd. Althans voor de meesten onder ons, want we zullen in ons zelf moet gaan zien wat de werkingen van de kleine jongen zijn. Alleen door dit inzicht in de verschillen kan met de verschillen oplossen en zo de krachten van deze kleine jongen op een constructieve laten invloeien in ons wezen.

Door dit diepere contact met de man van Ervaring zullen ook de uitkomsten in de I Tjing steeds weer nieuwe gedachten opwekken en het veld van uw werkzaamheid wordt dieper en groter en daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik kan u zeggen dat zo’n dag als gisteren levend in een vorm van stilstand als een kwelling wordt ervaring, want ik voel me dan als een zombie afgesneden van waar ik thuishoor zo langzaam aan.

Over de vijfde lijn stelt Han Boering “Vertrouwen in het voortreffelijke. Geluk.” Daarin wordt verder gesteld dat mijn keuzen goed zijn en het ideaal dat je hebt gesteld is er een die bij me past en zal je geluk brengen. Dit is dus iets wat in het verschiet ligt en nog zal komen. Mijn ideaal is simpel gesteld een nauwere verbinding te hebben met de Man van Ervaring in mezelf en een steeds dieper inzicht in mezelf en het mij omringende. Het is een diep ‘snakken naar...’!

zondag, augustus 29, 2010

Tarotverzameling Hans Wesseling nu te koop

De enorme, ontzettend mooie, verzameling welke Hans Wesseling in de loop der jaren had verzameld is nu te koop. Dit is een 'once of a lifetime opportunity' om unieke Tarots in uw bezit te kunnen krijgen.
Onderstaand een diashow van een deel van deze collectie Tarotkaarten die van alle plekken in de wereld in zijn bezit zijn gekomen.
Voor meer info kunt u terecht bij Guido Gillabel.
Hij handelt de verkoop namens Elisabeth Wesseling af.

Tarot verzameling Hans Wesseling:

I Tjing nr. 12 P’I / De Stilstand

Toen ik vanmorgen om ca 12 uur mijn bed uit kwam, omdat ik eindelijk weer eens kon uitslapen, voelde ik het al. Een totale dufheid. Zo’n  dufheid die ik kan voelen als ik te lang in mijn bed heb gelegen, wellicht herkent u dit.

Ik deed mijn automatische handelingen en deed mijn I Tjing worp en daar was die dan: De Stilstand. Hoe toepasselijk, want het complementeerde mijn ‘voelen’ van dit moment. Een diep gezoem van leegheid, inspiratieloosheid en een opkomende hoofdpijn veroorzaakt door dit lange slapen. Maar wat een behoefte heb ik gehad de afgelopen week aan ongestoord slapen.

Het teken de Stilstand behoort ook in de cyclus van de maanden augustus/september als de levenskrachten zich weer los beginnen te maken en de nadere herfst zijn intrede gaat doen. Althans zo staat in het boek beschreven. Een mens kan nu eenmaal niet altijd vol zitten met inspiratie en ja, hoe onwaarschijnlijk dit bij velen kan klinken, we zijn een onderdeel van deze natuur.

Ik heb nog even nadat ik dit hexagram had gegooid en erover na had gedacht, een nieuwe gegooid. Ik had hexagram 24 de Terugkeer. Toen waren mijn levenssappen weer wat meer aan het vloeien. Toch houd ik mezelf maar even ‘down to the ground’.

De leerling trekt zich op zichzelf terug en vermijdt moeilijkheden. Hij laat zich niet door prijzen eren” Dit terugtrekken doe ik al maanden, dan wel jaren lang in feite. Tevens -toen ik zo zat te denken- begin ik in mezelf verschillen waar te nemen, ten opzichte van het verleden. Hiermee doel ik op mijn houding en gedrag. Als voorbeeld kan ik u zeggen -kijkende naar de afgelopen week- dat ik een steeds grotere mate van zelfbeheersing ontwikkel. De afgelopen week laat zich het best vertalen als een ‘Disturbance in Paradise’. Dit door een week lang, 10 uur per dag, een eindeloos hakken en zagen onder mijn appartement. Dit omdat ze nieuwe tegelvloeren en wanden aan het maken waren. Dit ondergraaft mijn balans. Vroeger was ik in de aanval gegaan, had ruzie gezocht. Totaal verkeerd natuurlijk. Die dingen gebeuren nu eenmaal. Toch kon ik dat maar moeilijk verkroppen deze verstoring van mijn rust. Anno nu ben ik er heel anders mee omgegaan. Voor mij was het belangrijkste om niet uit mijn stabiliteit te geraken en koos ervoor, als het teveel van goede werd, naar buiten te gaan en daar me met andere dingen bezig te houden. Een futiel voorbeeld, maar toch wel essentieel in hoe ik nu in het leven sta.

Zo ook met deze Stilstand. Het zal vanzelf wel weer weggaan. Betere momenten zullen het ongetwijfeld opvolgen, waarin ik me weer geïnspireerd voel.

zaterdag, augustus 28, 2010

I Tjing nr. 4 Meng / De Jeugddwaasheid

Op de één of andere manier ben ik nooit blij met dit hexagram. Door het vaak de I Tjing te gooien heb ik toch een soort van subjectieve voorkeur ontwikkelt voor bepaalde hexagrammen. De Jeugddwaasheid is dus één van de mindere. In de correspondenties bij het boek van Han Boering, kan men lezen dat de twee Yang lijnen ‘kennis’ hebben. Dit zijn dus de leraren. De overige yin lijnen zoeken de kennis. Dat zijn dus de jeugdige dwazen, om het zo maar even neer te stellen.

Ik had de twee extra Yang lijnen die bewogen. O.a. aangevende dat ik in staat ben om de verantwoordelijkheid die ik draag, door de vereniging van innerlijke kracht en uiterlijke terughoudendheid, aan kan.

Dit herken ik wel in mezelf. Steeds meer besef ik dat uiterlijke terughoudendheid van enorm belang is. Zeker voor mij. Was ik in het verleden goed van vertrouwen en wellicht babbelziek. Met als gevolg dat ik heel vaak me hoofd heb gestoten en dat zaken die voorkwamen uit mijn babbelziekte weer tegen me werden gebruikt. Nu ben ik daar anders in geworden. Dit komt omdat ik mensen meer ben gaan zien in wat ze werkelijk zijn. Op zich is dit heel simpel. Ik kijk naar wat ze zeggen en werkelijk doen na hun uitspraken. Hierin zie je al vaak dat het allemaal lucht is wat ze produceren en daden die uitblijven. Verder vertellen hun ogen de waarheid, hun lichaam spreekt de waarheid. Hun bewegingen. Hun houding. Ik voel het. Kan het niet anders uitleggen.

Toch moet men met een zekere mildheid tegemoet treden. Hierin kan ik mezelf zeker nog verbeteren. Ik heb wel eens de neiging me resoluut van dit ‘gekonkel’ af te keren.

Hierover handelt deze lijn.

De bovenste lijn gaat over straffen en hoe hiermee om te gaan. Een bepaalde agitatie leeft wel in mij, omdat de verhuurder van mijn appartement doorlopende de waarheid loopt te verfraaien en totaal niet doet wat hij zegt. Het gaat puur om de poen. Ik heb al een paar keer aangegeven tegen deze persoon dat zo met me omgaan, geen goede zaak is. Niet alleen bij mij doet hij dit, maar ook met anderen. Hij speelt met mensen en de waarheid. Ik zie dit en heb hem hiermee geconfronteerd een keer. Zoals wel vaker zie je dan dat ‘ze’ het begrijpen en vervolgens gewoon verder gaan met hun game. Een onverbeterlijke dwaas dus. Het zal wel vervolgd gaan worden. Of ik pak me stutten een keer en laat hem lekker gaar koken in zijn wereldje vol kleine leugens en halve waarheden. Het is niet mijn leven en als mensen zo door het leven willen gaan, dan is het vervelend voor mensen die hierdoor worden aangedaan. Ik weet het nu, en neem niets meer serieus van dit persoon. Dit is zijn verlies.

vrijdag, augustus 27, 2010

I Tjing nr. 57 Soen / Het Zachtmoedige, Het Indringende, De Wind

De tweede en vijfde lijn had ik er bij heden morgen. 2de: “indringen onder het bed, gebruik van voorspellers en magiërs in veelvoud. Geluk. Geen fout” en 5de: “Standvastigheid geeft geluk, spijt verdwijnt. Niets is zonder voordeel. Geen begin, wel een einde. Voor het veranderen drie dagen, na het verandering drie dagen. Geluk”.

U moet weten dan nu al dagenlang in het appartement onder mij nieuwe tegelvloeren worden gelegd en in de badkamer nieuwe tegelwanden worden gemaakt. Dit is een ernstige verstoring in mijn ‘rust’ Er wordt eindeloos gehamerd. Dit houd je best wel even uit, maar op een gegeven moment penetreert het geluid in je hersens en drijft je naar een gevoel van madness. Althans als je dit laat gebeuren. Het ‘indringen onder het bed’ is in dit geval echt letterlijk te nemen. Je kan er wel een I Tjing over raadplegen, maar het vergt dat je jezelf tot rust brengt. Het nieuwe hexagram wat uit deze worp ontstaat is het Stilhouden nr 52.

Je kan werkelijk binnen deze situatie niets anders dan je ‘stilhouden’.

Rust willen is onrust vervaren zou Saswitha zeggen. Het zijn twee onderscheidingen binnen de eenheid van uw en mijn ‘zijn’. Ik zit hier maar over te peinzen. Je probeert toch de oorzaak te vinden van zoiets. Ik verlang naar rust en krijg onrust in schoot geworpen.

Dit soort ervaringen stemmen tot nadenken.

In ieder geval na morgen zal deze ellende voorbij zijn, heb ik vernomen. Ik zal dus ‘standvastig’ dienen te zijn. M.a.w. geen gekke dingen doen en me rustig houden, want als dit een uitwerking is binnen de wet van oorzaak en gevolg dan kan ik dit alleen maar verhandelen en het oorzaak loos door me heen laten gaan en zorgen dat het zondere verdere gevolgen wegebt. Misschien is dit de juiste manier om ernaar te kijken nu ik bovenstaande zo formuleer, althans woorden van strekking van Saswitha zijn dit.

Het streven naar rust in het leven is wellicht een zinloze onderneming, want het leven is altijd in beweging. Het kent altijd onverwachte wendingen. Indien een mens niet opgewassen is ( innerlijke onrustig) zal men altijd lijden onder deze wendingen van het leven. Wellicht zal men ook acties doen die weer nieuwe –voor hem/haar- negatieve gevolgen opwekken. Men dient zichzelf op te wekken en te accepteren dat er altijd situaties zullen zijn die als ongewenst worden ervaren. Door het “Stilhouden’ kan men deze situaties te boven komen en verder gaan nadat het “gevolg” is uitgewerkt.

Zo ziet u dat al schrijvende toch het één en ander los komt. “Het gebruik van magiërs

nr. 18 Koe/ Het werk aan het Bedorvene en de Tarotkaart de Kracht

Ik ga nog even dieper in op wat naar smaak met elkaar te maken heeft. In het eerdere gegooide hexagram van vandaag n.l. Het werk aan het Bedorvene. Daar had ik als extra lijn De Tweede: “Aanpakken wat door de moeder bedorven is. Standvastigheid is niet mogelijk.”

Han Boering stelt: “Maar deze fouten zitten helemaal in je gedragspatroon verweven. Ze zijn je als het ware met de paplepel ingoten. Daarom is het niet eenvoudig deze fouten te verhelpen en het kan zeker niet op korte termijn”.

Hierover zat ik te denken, want dat doe ik nu eenmaal graag.

Ieder mens wordt in zijn vroegste jeugd gevormd en later gaat deze vervorming verder. In sommige gevallen durf ik gerust te stellen “verminking”. Ouders, zogenaamde volwassenen, die geen enkele achtergrond hebben over wie we nu eigenlijk zijn rommelen maar wat aan met hun kinderen. Tot aan misbruik toe. Mijn jeugd was één grote puinhoop. Naarmate ik ouder word kan ik eigenlijk steeds minder goede dingen ontdekken. Want het zogenaamde ‘goede’ is langzaam maar zeker als luchtbellen uiteen gespat. Mijn ouders en familie hebben er een zooitje van gemaakt. Deze mismaking kwam in mijn puberteit tot in mijn vroeg volwassenheid volledig verwrongen tot uiting. Agressie en drankmisbruik waren mijn middelen.

Ongedifferentieerde woede op alles en iedereen. Deze woede heeft mij eigenlijk nooit verlaten en steekt nog steeds de kop op. Alleen ik zie ‘hem’ nu. Door het te zien haal je de angel eruit. Meer kan je niet doen. Er naar kijken en vooral niet ernaar handelen.

Dit is niet makkelijk. Als ik in de wereld om me heen kijk zie ik overal van dit soort verwrongen uitingen in allerlei vormen. De oorzaak zal veelal toch in dit soort ‘mismakingen’ liggen. In zijn vele vormen die denkbaar zijn.

Het in de hand houden, disciplineren van deze krachten ( in wat voor vorm of vormloosheid dan ook) vind je naar mijn smaak terug in de Tarotkaart de Kracht.

In deze kaart begint men bewust te handelen met de Krachten die leven in een mens. De Kracht eenmaal onder controle dan kan die worden aangewend (transformeren) voor meer constructievere doeleinden.

Crowley noemde de kaart Lust. Indien je deze krachten in jezelf werkelijk beheerst, dan ontstaat ook een Lust for Life! Niet meer worden geleefd door de lagere, verwrongen instincten geeft een heel nieuw werkingsveld, die iedere leeuw doet grommen van genoegen.

Ik durf het aan deze associatie te maken met wat door de “Moeder is bedorven”.

Alle esoterische systemen hebben nu eenmaal hun begin gekend in het Ain Soph Aur. Wij mensen leven zijn verblind door het niet zien van de onderscheidingen in de Eenheid!

donderdag, augustus 26, 2010

I Tjing nr. 50 Ting / De Spijspot en nr. 18 Koe/ Het werk aan het Bedorvene

Ik kreeg een dreun in mijn gezicht, vanmorgen bij het gooien van mijn hexagram.

De Spijspot met één bewegende lijn, de vierde. Als er één ramplijn te gooien valt bij de Spijspot dan is het deze wel. De poten breken, het maal wordt vermorst en de gestalte wordt bevlekt. Het nieuwe hexagram wat hieruit voortkomt is Het werk aan het bedorvene.

Mijn belevening met de I Tjing is wel van dien aard dat ik van slag was bij het zien van dit resultaat. Ik weet uit ervaring inmiddels dat Het boek der Veranderingen geen fouten maakt. Het geeft die spiegel, waar je op kan vertrouwen.

Ik zat dus even een tijdje wezenloos voor me uit te staren, niet in staat om in deze spiegel te kijken. Ik klapte het boek dan ook gefrustreerd dicht. Zo doe ik die dingen. Ik wil er niet in kijken. Wat later, nadat ik even afstand had genomen, begon het associatie proces toch op gang te komen.

Een aantal dagen geleden heb ik geschreven, bij het Werk aan het Bedorvene, ondermeer over mijn rookverslaving en dat ik hier na vier gestopt te zijn weer genoot van heerlijke sigaren.

En dat ik me realiseerde dat ik weer zou moeten stoppen. Ik bracht het alsof ik dit zou doen. Welnu. Dit heb ik niet. Zo ziet U, niet menselijks is mij vreemd. Zwakheid ten top uiteraard. Het begeerte lichaam, overwint de mentale helderheid. Maar de wetten van oorzaak en gevolg gaan onverdroten verder. Vannacht werd ik wakker en blafte zowat me longen -en alles wat erom heen hangt- me lichaam uit. Vanmorgen begon de dag ook zo. Ik was weer terug in de toestand van ca 4 jaar geleden toen ik een stevige roker was die bijna een pakje zware Van Nelle per dag rookte. Toen liep ik ook zo te hoesten en was mede een reden om dit aan te gaan pakken. Nu ben ik na drie weken sigaren daar weer beland. Ik kan natuurlijk me kop wel in de wind gooien, maar het leven wordt er niet beter van. De gevlekte gestalte! In de bijbel wordt over de Maria geschreven dat het een onbevlekte ontvangenis was. Er ruste geen smetten op. Maar dit even terzijde. Bevlekt en onbevlekt. Het is dus geen vreemde term in onze geschiedenis.

Ik vroeg de I Tjing nogmaals om wat aan te vangen met de mijn worp. De uitkomst was Het werk aan het bedorvene met twee bewegende lijnen. De Tweede: “Aanpakken wat door de moeder bedorven is. Standvastigheid is niet mogelijk.” En de bovenste: “Hij bemoeit zich niet met zaken van Koningen en Vorsten. Hij heeft hogere doelen.“

Het moeder verhaal bracht wel wat naar boven eigenlijk. Als ik aan mijn jeugd terug denk, die niet echt best was door allerlei familie drama, kan ik niet anders zeggen dan dat ik een ‘spijspot’ van ellende en pijn was. Totaal ongecontroleerd en ongeleid was ik teugelloos aan mijn emoties overgeleverd, waarmee ik niets kon aanvangen. Er was geen enkele vorm van discipline.

Je wordt gevormd in je kindertijd en emoties die ik binnen bepaalde situaties heb, kan ik niet meer veranderen. Of slechts heel moeizaam en dit na verloop van wellicht velen jaren en mogelijk nog een paar incarnaties? Wie zal het zeggen. Het kan wel tot rust worden gebracht. Dit is wat ik heb geleerd in de loop van de tijd. Die emoties zijn er nu ook wel, want ik wordt al dagenlang hier in mijn paradijs (*Grins*) lastig gevallen door werkzaamheden. Er wordt heftig gehamerd en gebeiteld om een nieuwe tegelvloer aan te leggen en de wandtegels in de badkamer. Dit is verschrikkelijk en maakt me emotioneel moordzuchtig. Ik ken dit in mezelf en zal er een weg in moeten vinden. Het is een voldongen feit. De bovenste lijn geeft aan dat ik werkelijk in staat ben om me boven het verleden te verheffen. En dat volgens Han Boering ik niet gericht ben op wereldlijke erkenning, maar gericht ben op hogere doelen. Dit klopt.

Verder stelt hij dat dit de lijn is van ‘laat het verleden los’. Nu ik dit schrijf komt een stukje droom terug van vannacht, waarin ik in een schijnbaar oude situatie ben. Een huis waar ik ooit woonde, dat vervallen was en een kat van me die eenzaam was en hongerig. En een ex vriendin die ik met een groepje in een auto zag stappen. Ze zag me wel, Ik stak mijn hand nog op als groet, maar ze reageerde niet. Ik dacht nog dit hoort bij het verleden en liet het feit los dat ze niet reageerde. Ik heb me op de kat gericht, die gered moest worden en ben op zoek gegaan naar iets om deze kat in te vervoeren naar een betere plek. Want ik wist dat ik hier niet meer terug zou komen. Het verleden loslaten. Dit is inderdaad waar ik enorm mee bezig ben.

Stoppen met roken gaat nu een definitieve fase in. Deze hoestbuien verzieken mijn leven. Het gehamer beneden mij zal eens stoppen. Het strand lonkt!

woensdag, augustus 25, 2010

I Tjing 24. Foe / Het keerpunt, De Terugkeer

Vandaag was mijn ochtend worp weer hexagram de Terugkeer, zonder bewegende lijnen. Gisteren had ik het ook. Herstellende van een aanval van darmkrampen door het eten van slecht voedsel. IK heb me gisteren enorm gematigd. Geleefd op het eten van een paar kleine stukjes Emmentaler kaas en een paar zoute pinda’s. Ik had ook geen honger. Verder veel sapjes gedronken. Het herstel zet zich wel in. Ik voel me een stuk beter nu.

Anderzijds ben ik ook gaan kijken naar andere plekken in de Dominicaanse Republiek. Ik wil meer zien en heb contact gezocht met een locatie in Las Terrenas op het schiereiland Samana.

Iets anders kan ik me op dit moment niet bedenken. Hernieuwing is het kernwoord in dit hexagram. Hernieuwing is mijn doel van het begin geweest. De reden dat ik hiernaar toe ben getrokken. Geen vlucht, maar ik had de diepe drang mezelf in een andere veld van werkzaamheid te zetten. Het leven in Nederland, was vanuit mentaal oogpunt, te beperkt geworden. Ik zag geen mogelijkheid om daar nog iets te veranderen in mijn wereld. Het was een eindeloos rondlopen in het zelfde cirkeltje. Uiteraard ben ik me terdege bewust dat je jezelf meeneemt. Wellicht had ik mezelf in Nederland ook hieruit kunnen werken. Maar mijn wil was gericht op nieuwe landen, nieuwe mensen en het onverwachte.

Hernieuwing dus in velen facetten Meer heb ik nu niet toe te voegen.

dinsdag, augustus 24, 2010

I Tjing 24. Foe / Het keerpunt, De Terugkeer

22 august had ik het hexagram het Optreden gegooid met als nieuw verschijnend hexagram 12. De Stilstand. Dit door de twee bewegende lijnen. Ik denk dat het verhaal wat ik schreef wel goed is, maar een aspect waar ik aan moest denken is het volgende.

Ik was door het eten van niet zulk goed voedsel (lees hier het verhaal) een beetje ziek geworden. Dit heet, ik had darmkrampen en het zweet brak me uit en was behoorlijk moe. Het stagneerde in mijn darmen. Is dit ook niet een typisch verschijnsel die je Stilstand kan noemen. Ik durf zoals eerder gezegd vrij te associëren. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier een aanwijzing ligt.

Een van de nadelen die schuilen bij het interpreteren van je eigen I Tjing is dat je door een roze bril kijkt. Puur objectief naar je zelf kijken is moeilijk. Is mij ooit geleerd. Ik denk dat hier zeker een grond van waarheid in zit. Toch is dit geen reden voor mij om dit project te stoppen. Ik denk dat de Stilstand zeker een indicatie was.

Ik heb gelukkig ook talloze ervaringen met de I Tjing, die wel toch goede resultaten hebben geleid. Vandaag had ik dus de Terugkeer. Herstel na ziekte. Ondanks dat ik nog wel lichte krampjes heb, voel ik wel een stuk beter nu. Ik heb goede hoop dat ik me snel weer beter voel.

maandag, augustus 23, 2010

I Tjing 6. Soeng / De Strijd; 41. Soen / De Vermindering

Gisteravond had ik een gesprek met een dame die nog in de de kerk en haar dogma’s gelooft.

Tijdens het gesprek trok ik al min of meer van leer, maar zoals altijd in dit soort gesprekken is er geen eer te behalen. Het is naar mijn beleven een soort van collectieve zelfhypnose waar men zich in bevindt. Resultaat van 2000 beïnvloeding, dan wel diepte penetratie. Ik had op het weblog een hard & strijdvaardig artikel hierover geschreven. Op een manier zoals Don Quichote zijn windmolens bevecht. Ik werd al wakker met de gedachte om het er maar vanaf te halen, want het zou ongetwijfeld een hoop gezanik teweeg brengen. Dit is een strijd die ik nooit en te nimmer kan winnen. Dit is iets wat door de tijd beslecht zal worden. Het is niet mijn strijd.

Het hexagram de Strijd reflecteert dit bijzonder mooi. Ik had drie bewegende lijnen en wel de bovenste drie. Ik citeer vierde: “Niet in staat tot strijd, keer onmiddellijk terug en schik je in je lot. Verander. Vrede en standvastigheid zullen geluk geven.” Vijfde: “Strijd, vernieuwend geluk”, bovenste: “Misschien word je met een leren gordel geëerd, maar voor het einde van de morgen wordt je die driemaal afgenomen” Vooral deze laatste lijn is een indicatie om niet tot het bittere einde door te gaan, maar je te matigen.

Toen ik dit las wist ik dat het inderdaad goed was om het eraf te halen. Indien mensen in een staat van zelfhypnose hun leven willen doorbrengen dan is het hun keuze uiteindelijk. Dus ik heb verwijderd. Rust in de tent.

Ter controle heb ik nogmaals zonder een vraagstelling de I Tjing geworpen met als resultaat hexagram 41. de Vermindering. Zonder bewegende lijnen. Het was me duidelijk dat het beheersen van mijn kwaadheid en niet schriftelijk uiting geven hier op dit blog een goede keuze is. Ik sta het af / offer het ter wille van mijn persoonlijke rust.

Neemt niet weg dat het wel een goed artikel was. Maar er zullen in het verleden en in de toekomst wel meer woorden worden ingeslikt om niet verpulverd te worden door groepen mensen die bidden tot hun goden voortgekomen uit zelfhypnose.

zondag, augustus 22, 2010

I Tjing 10. L / Het Optreden

Vandaag begon de dag met het hexagram het Optreden, met twee bewegende lijnen. De onderste en de tweede. Uit deze beweging komt het hexagram 12. De Stilstand voort.

De Stilstand is naar mijn smaak nooit een leuke ontwikkeling, want stilstand draagt, zoals het cliché stelt, achteruitgang in zich.

Toch bezien uit de twee bewegende lijnen is het wel aannemelijk. Beiden lijnen gaan namelijk over een proces dat door mij ook bewust wordt gewild. Mijn profile foto is ook niet zomaar gekozen. De Tarotkaart: de Kluizenaar.

De twee lijnen gaan hierover. Over het feit dat ik me bewust heb teruggetrokken uit de wereld van alledag en geen bindingen meer wil. Dat dit niet altijd een makkelijk is, is een feit.

Soms vraag ik me wel eens af of het bestaan zoals ik nu leid, altijd zo verder zal gaan. Altijd alleen en geen uitzicht op een partner. Ook ik heb die emotioneel kwetsbare momenten. Dat zijn ook de momenten dat ik me afvraag of ik werkelijk wel een ‘Kluizenaar’ ben. Een zoeker naar Hogere Waarheden.

Volgens de lijnen van de het Optreden ben ik het wel geworden.

Nu op dit moment van dit schrijven vervult het mijn hart niet met vreugde. Maar het kan niet altijd een top moment zijn.

Door mijn ongebondenheid ben ik wel in staat om die keuzes te maken die ik zelf werkelijk wil. Het geeft een enorme vrijheid van handelen. Want het leeuwendeel van de tijd moet ik er ook niet aan denken gebonden te zijn aan relatie, een hypotheek, een baan en energie slurpende kinderen om me heen. Kennelijk ben ik deze fase in mijn ontwikkeling gepasseerd.

De bewegende lijnen vertellen over “Eenvoudig doorlopen en voorwaarts gaan; in zijn eentje kan hij doen wat hij wil”. Tevens “Hij wandelt in Tao, alles is helder. Standvastigheid als van een Kluizenaar geeft geluk’.

Hexagram de Stilstand is dus een logisch gevolg van deze lijnen. Want het is een stilstand in het aangaan van bindingen.

En ja...alles is helder voor me.

zaterdag, augustus 21, 2010

I Tjing 8. Pi / De Aaneengeslotenheid; 47. Sjeng / Het omhoogdringen; 17. Swei / Het Navolgen

Drie hexagrammen in één keer? Jawel! Ik had het maar moeilijk na het gooien van het ochtend hexagram. Dit is een een worp zonder gerichte vraagstelling. Zo uit mijn bed en doen!

Ik had n.l. de Aaneengeslotenheid met twee bewegende lijnen. De bovenste twee welteverstaan. Die enerzijds aangeeft ( de vijfde) dat mijn ideeën openlijk bekend gemaakt kunnen worden en dat ze in de wereld zullen worden geaccepteerd en de bovenste dat de aaneengeslotenheid geen hoofd heeft. Dit sprak elkaar zo tegen dat ik even kortsluiting maakte. Het hexagram de 23. De versplintering wat hier uit ontstaat, maakte de zaak ook al niet beter.

Ik kwam er niet uit. Ik heb nogmaals de I Tjing geraadpleegd en gevraagd naar de duiding van mijn eerste worp. Hieruit kwam hexagram 46. Het Omhoogdringen met de tweede lijn: Bij oprechtheid geeft het voordeel een klein offer te brengen. Geen fout. Dit handelt over dat ik een taak heb die krachtig optreden vraagt en dat ik wel de juiste man ben op de juiste plaats. Het gaat niet om uiterlijke vormen, maar om deskundigheid. En bij beweging van deze lijn ontstaat hexagram 15. De Bescheidenheid, waarin wordt verteld dat een taak tot in de perfectie wordt voltooid. Dit lezende kwam de gedachte / onzekerheid bij me over mijn project hier op dit blog. Doe ik er wel goed aan om deze cyclus te starten en te vertellen over mijn I Tjing ervaringen? Dus ik wederom een nieuw hexagram gegooid met deze vraag.

17. Het Navolgen was het resultaat. Met 4 bewegende lijnen! Ja mensen het wordt er niet simpeler op. Ik raad u echt aan de boeken van Han Boering & Richard Wilhelm te kopen als u dit nog wil volgen. Ik kan de boeken niet opschrijven hier. Dat is te tijdroven en vermoord de inspiratie. Het waren de eerste, de derde, de vierde en de zesde. Nu is het zo als je vier bewegende lijnen gooit dat de onderste niet bewegende lijn in het nieuw ontstane hexagram ( in dit geval nr 53 de Geleidelijke ontwikkeling) als samenvattende lijn bekeken dient te worden. Dit als een samenvatting, de quinta essentia, van het hele verhaal. De 4 lijnen op zich geven wel degelijke info over uw/mijn proces, maar de kern dient te worden beschouwd. Zie pagina 459 Han Boering “Geavanceerd werken met de lijnen” Hier staat alles goed beschreven.

Het navolgen is een hexagram van het volgen van een voorbeeld of een ideaal. Dit hexagram heeft onder meer geïnspireerde acties als attribuut. Wel er staat nog meer uiteraard, maar het reflecteert zeer goed mijn vraag. Uit de tekst kan ik al op maken dat het goed is om hiermee bezig te blijven. Dit was wel een opsteker! De extra lijnen idem.
Doch alleen de vierde wil er even uithalen. Want eerlijk is eerlijk. In ieder mens kunnen...ik zeg bewust kunnen.. eigenschappen sluipen die vanuit esoterisch oogpunt niet helemaal ‘je dat’ zijn. Het leven heeft mij ooit gedwongen te leren overleven en voor mezelf te zorgen. Hieruit is een kwaliteit ontstaan dat ik heb geleerd commercieel te denken. Ook met dit project sluipt het er wellicht in, de gedachte dat ik wat mee kan verdienen. Ik geeft het toe. Dit is natuurlijk geen beste zaak. Maar de drang tot overleven is nu eenmaal ontzettend sterk in mij ontwikkeld. U heeft werkelijk geen idee hoe diep dit zit. Toch ben ik in de afgelopen maanden/jaren ook wel er al regelmatig op gewezen, ondermeer via de I Tjing, dat ik op het Tao kan vertrouwen en dat ik nimmer iets te kort zal hebben. In diverse hexagrammen en bewegende lijnen komen dit soort teksten en combinaties tot uitdrukking. Ik wens het u toe!

Ook heden ten dage is het zo, maar goed het is zo en ik doe U hiervan mijn bekentenis!

Ik kan er nog aan toevoegen dat ik dit schrijven als Mijn Grote Werk beschouw. Hans Wesseling zei ooit over ‘werken’ dat de baan -uw werk- in het dagelijkse leven meer als een hobby beschouwd dient te worden, of als een noodzakelijk kwaad. Een ‘bijding’. Totaal onbelangrijk, maar het eigenlijke “Werk” bestond uit het leren over het leven, Over de wetten van Oorzaak en Gevolg. Lees hier over! Absorbeer alles, vergroot uw referentiekader omtrent ‘de Kennis’, vergroot en verhoog uw Werkingsveld en wordt het!

Hexagram 53. De Geleidelijke Ontwikkeling en de tweede lijn die uit het bovengenoemde verhaal te voorschijn komt geeft als ‘quinta essentia’ aan ”De wilde gans nadert geleidelijk de rots. Drinken en eten: Feestelijk, Feestelijk. Geluk.”

Hier krijg je vaste grond onder de voeten en je positie wordt steviger. Nodig mensen uit en deel je verworvenheden met hen. Zij zullen je dan steunen in je ontwikkeling.

Hierbij bent u uitgenodigd!

vrijdag, augustus 20, 2010

I Tjing 32. Heng / De duurzaamheid

Het hexagram de Duurzaamheid kan mij persoonlijk goede schrik aanjagen. De reden hiervan ligt in de extra lijnen die niet allemaal een positief karakter dragen. Per slot van rekening geeft het een duurzame, langdurige toestand aan. Dat kan verontrustend zijn!
Eén van de dingen waarmee ik hier in de Dominicaanse Republiek wordt geconfronteerd is de mentaliteit van het leeuwendeel van de Dominicanen. Ze praten héél veel, beloven van alles en nog wat, maar voegen doorgaans het woord niet bij de daad. In hexagram de Voeding nr. 27 kunt u hier uitgebreid over lezen. Indien woorden en daden niet in overstemming zijn dan blijft de juiste werking uit en wordt er niets tot stand gebracht.
Nu ben ik toch wel een nuchtere Hollander en voor mij was en (is nog steeds) een belofte heilig. Afspraken? Ik ben eerder altijd te vroeg dan te laat. Indien ik niet kan komen, door overmacht, dan zoek ik contact! Ja zo zit ik in elkaar.
Maar voor Dominicanen ziet de wereld er heel anders uit. Ze doen maar wat en houden totaal geen rekening met dit alles.
Ik had twee bewegende lijnen: De zes op de eerste. Die stelt: Het forceren van duurzaamheid. Standvastigheid geeft ongeluk, nergens voordeel.
Han Boering geeft aan dat ik mijn energie verstrooi in dit proces, in deze confrontatie. Ik kan dit nooit winnen. Dat weet ik ook wel. En ik zal hier wel vaker mee worden geconfronteerd, zolang ik hier ben. Mijn Amerikaanse huisbaas waar ik op dit moment mee worstel -die volledig geïntegreerd is hier en deze eigenschap de zijne heeft gemaakt- gaf al aan ‘dat ik er maar aan moest wennen’. Wel uiteindelijk zal ik er wel rekening mee gaan houden, maar ik zal het nooit worden. Niet doen doen wat je zegt is voor mijn geen goede menselijke kwaliteit. Hier schuilt mijn ongeluk, omdat ik lijnrecht tegenover dit soort omgaan met mensen sta.
Ik kan hieruit wel leren dat ik niet zal moeten forceren en het maar van me af zal laten gaan glijden. Toch is dit wel een worsteling.
De tweede bewegende lijn die ik had was de zes op de vijfde: Duurzaamheid is zijn kracht. Standvastigheid, voor de echtgenote: geluk; Voor de echtgenoot ongeluk.
Als feministen dit stukje tekst lezen dan zullen ze zeker hun gebitjes hierop stuk bijten!
De I Tjing is in deze oer-conservatief. Waarin de vrouw ( de volgzaamheid, het ontvangende) voor het gezin zorgt en de man ( het scheppende, naar buiten gericht) nieuwe initiatieven ontplooit. Ik zal verder niet uitwijden over de feministen!
Een van de dingen die ik wil realiseren alhier is toch een bestaan op te bouwen en nieuwe bronnen van inkomsten te genereren. Vannacht lag ik weer te woelen en u moet weten dat achter mijn appartementen complex een kleine favelja is waar de kanslozen in deze maatschappij een huisje hebben gebouwd met de beroemde ijzeren golfdaken en meer van dit. Ook is deze favelja voorzien van een leger blaffende honden en kippen en 2 hanen. Eén van de hanen was in stress afgelopen nacht en begon om drie ’s nachts zijn kukkelu ritueel tot 7 uur in de ochtend. Dus ik ben maar even achter de computer gekropen en kreeg ineens een idee om een nieuw weblog te gaan maken of het onderwerp in bestaande weblogs te gaan integreren.
Of dit nu een puur mannelijke eigenschap is dat laat ik in het midden, want er zijn meer dan genoeg vrouwen die ook tot nieuwe plannen komen. Maar voor mij werkt dit soort zaken. Ik zal in de toekomst zeker oog houden voor nieuwe mogelijkheden. Wat dat betreft heb ik een voorsprong op Dominicanen zoals in de Favelja. Die lummelen de hele dag rond en spelen hele dagen domino. Dus de komende tijd ga ik aan mijn nieuwe idee werken en laat het huishouden dan maar over de de schoonmaakploeg die hier eens in de week komt!
*giggle*

donderdag, augustus 19, 2010

35. Ta Tsjwang / De macht van het grote

Ik had een broeierige nacht. Met een onrustige slaap en dromen die ik me nu niet meer kan herinneren. Ook werd ik heel laat wakker, zodat ik toch nog wel een goede nachtrust had uiteindelijk. In de nacht spookte van alles door me heen. Mijn energetisch lichaam werkt op voelen toeren zo lijkt het wel. Het is ook niet te onderschatten, mijn project waar ik mee ben aangevangen. Door hier dagelijks te gaan schrijven over mijn ochtend hexagram open ik natuurlijk kanalen naar andere velden van energie die ik zeker niet mag onderschatten.

Mijn vroegere mentor vertelde me ooit, wijzend op de behoorlijke collectie boeken en tarot kaarten die we in huis hadden dat dit op zich al een krachtveld genereerde. Indien met deze materie niet goed werd omgesprongen dan keert het zich uiteindelijk tegen je.

Spelen met de Kennis is een gevaarlijke onderneming. Welnu ik speel er niet (meer) mee en realiseer me terdege dat het openen van dit soort energievelden gevolgen met zich brengt op het gebied van mijn denken en de uitwerkingen hiervan in mijn dagelijks bestaan.

Ik had dus vandaag het hexagram de Macht van het grote en als extra lijn, de negen op de tweede. Het hexagram behandelt het bovengenoemde. In het boek van Richard Wilhelm ( die ook raadpleeg naast Han Boering) wordt het iets duidelijk neergezet. Ik citeer:

De situatie is hier, dat de poorten van het succes zich beginnen te openen. De weerstand begint te wijken. Men komt machtig voorruit. Dit is het punt, waarop de overmoed, die zich niet weet te beheersen, de kop opsteekt. Vandaar het orakel, dat standvastigheid – en wel op het innerlijk evenwicht, zonder overdreven machtsvertoon – heil brengt.

Dit is zo herkenbaar voor mezelf. De overmoed. Het is een eigenschap van mijn karakter. Zeker weten. Je doet er niets tegen. Het is nu eenmaal zo. Ik doorzie het wel nu. Maar het is iets wat ik niet uit het oog moet verliezen, want als ik dit niet innerlijk in evenwicht weet te houden dan is het zo afgelopen met de ‘flow’ waar ik nu in verkeer.

Dat is de andere andere kant van de medaille. Er gebeurt zo enorm veel in me. Waar ik me ook op richt ...er komt van alles bovendrijven aan info & inzichten. Het is gewoon teveel om dit allemaal hier neer te gaan schrijven. Maar de macht van het Grote geeft het duidelijk aan om de rem op mezelf te zetten en niet in overmoedige handelingen te gaan.

Ik herken het ook mede in hoe ik me voel, dus ik zal het zeker in de gaten gaan houden.

Kanker esoterisch bekeken

Ik zag in de statistieken dat een persoon met die vraag op mijn weblog was gekomen: Kanker esoterisch bekeken. Door persoonlijke omstandigheden heb ik al veel hierover lopen te denken. In het verleden is het ook al vaker onderwerp van gesprek geweest. Deze verschrikkelijke ziekte die zoveel levens verwoest. Ik snap tevens dat het een heikel thema is en als medici mijn gedachten lezen zullen ze dit ongetwijfeld naar de vuilnisbak verwijzen. Maar dit komt omdat medici niet verder kijken dan het vlees, de botten, de ingewanden, organen en hersenen die het vleselijke lichaam gaande houden. Ze houden geen rekening met de entiteit die in dit lijf huist.

En daar stoelt ‘het’ uiteindelijk. Het lijf kan uiteraard door allerlei uiterlijke toestanden worden aangedaan. Denk aan ondermeer de slachtoffers van Tjernobyl. De gevolgen van deze ramp zijn navenant op het gebied van kanker. Ongetwijfeld zullen er veel meer voorbeelden genoemd kunnen worden waar schijnbaar deze link gelegd kan worden naar deze ziekte.

Ik kan u adviseren de boeken van Jane Roberts, De Seth boeken te gaan lezen. Allemaal. De Seth boeken welteverstaan. In deze boeken wordt ook ingegaan op dit soort onderwerpen. Uiteraard zijn er nog veel meer esoterische werken die de eigen verantwoordelijk over je leven beschrijven. Maar Jane Roberts heeft het voor mij in ieder geval glashelder neergeschreven.

Iedere entiteit is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Nergens anders kan een schuld worden neergelegd. De situatie waarin je je bevindt is een eigen schepping, bewust of onbewust. Er is geen escape denkbaar.

Kanker is een tegendraadse cel. De kankercel draait de verkeerde kant op ten op zichte van gezonde cellen. Vanuit energieniveau bekeken is het dus een verkeerde energie die in het lijf actief gaat worden. Ik kan me heel goed voorstellen dat als een entiteit jarenlang worstelt met dezelfde problematiek er in zijn energetisch lichaam langzaam maar zeker een vaste kern of wellicht een gat vormt. Ik weet uit ervaring dat mensen gaten in hun energetisch lichaam hebben. Ander benoemen dit als aura. Doch dit woord heb ik op de één of andere manier de schurft aan gekregen. Want er wordt zo mee gekoketteerd in zweef centra dat ik het verder niet zal gebruiken. Die gaten trekken dus verkeerde energie aan. Wellicht te vergelijken met het gat in de ozon. Onder zo’n gat leven geen ook negatieve bijeffecten.

Indien dit dus velen jaren voortduurt, leven in zo’n situatie van dis-balance kan dit gaan uitwerken op het lijf en plotseling heb je dan kanker.

Er is natuurlijk veel over te zeggen verder. Waarom hebben die mensen in Tjernobyl dan allemaal kanker gekregen. De reden hiervan kan liggen in groepskarma. Groepen mensen die door ongeveer gelijkwaardige karmische toestanden worden aangetrokken om een zelfde soort ervaring mee te maken. Maar nogmaals Jane Roberts verteld hier meesterlijk over.

Omdat ik in mijn naaste omgeving dus ook hiermee te maken heb gehad, recentelijk, voelde ik toch de behoefte hier over te schrijven. Kanker is dus iets wat we zelf maken door onverhandelde zaken. Wellicht komt u in uw leven ook telkens op eenzelfde punt uit waarin u precies het tegendeel bereikt van waar u naar heeft lopen streven. We zullen dit niet zo snel vertellen wellicht, maar als u hier goed over nadenkt moet u wellicht beamen dat hier een grond van waarheid in ligt. Doorlopend in onoplosbare conflicten leven met jezelf of met anderen. Nooit de schuld bij jezelf zoeken. Ga zo maar door. Allemaal negatieve energie die u zelf genereert! Alleen U bent bij machte dit te doorbreken. Naarmate u ouder wordt zal het steeds moeilijker worden omdat uw zijn wordt gevormd in de loop der jaren. Het is dus belangrijk om u zelf eens goed onder de loep te gaan nemen. Dan nog loopt u ook dit risico. Het hoort nu eenmaal bij het leven en de dood.

Wellicht zal de mensheid ooit een punt bereiken dat ze niet langer compleet vast zit in wat ‘vorm denken’ wordt genoemd. Dan zullen we beter instaat zijn om de wetten van oorzaak en gevolg te bevatten. Door dit inzicht zullen we ons ook meer gaan realiseren dat het beheersen van onze lagere driften belangrijk is voor wat we zijn en door de hiermee gepaard gaande energetische groei zullen we beter inzien dat we werkelijk ons eigen vleselijk lijf kunnen helpen en ons leven (indien gewenst) langer kunnen laten voortduren.

Ons energetisch lichaam staat nu doorlopend bloot aan allerlei aanvallen van buitenaf omdat we ons zelf kwetsbaar hebben gemaakt door het leven in ‘vorm denken’ en de daarmee gepaarde afhankelijkheid van onze driften met de daarbij behorende ziekten, ruzies, afgunst, egoïsme, valsheid, ontrouw, vraatzucht, verslavingen en meer van dit schoons.

Een oud cliché geldt hier zeker “Verbeter de wereld, begin bij jezelf!”

Met respect voor alle mensen die lijden aan deze verschrikkelijke ziekte uiteraard.It sucks!

woensdag, augustus 18, 2010

I Tjing, 7. Sje / Het Leger hexagram

Aanvankelijk toen ik dit hexagram gooide met als bewegende lijn de 9 op de tweede plaats, wist ik niet goed wat hiermee aan te vangen. Ook na de vele jaren beoefening met dit boek kan je dit soort momenten hebben. Vooral omdat deze bewegende lijn zo’n uitermate positief en sterk karakter toont. IJdelheid wil ik vermijden want dat dient geen mens. Een goede methode bij zo’n ervaring is om het boek dan even van je weg te leggen en het door je heen te laten spoelen. Ik heb al eerder aangegeven dat ik niet bang ben om vrije associaties los te laten op de I Tjing.

Dit mede door de gedachte dat alles wat geschapen is uit één onbenoemde bron te voorschijn is gekomen. Het Ain sof Aur uit de Kabbala is hier een mooi beeld van. In deze gebieden van Zijn kunnen de dingen niet meer met woorden worden beschreven. Alle emanaties die hier uit zijn voortgekomen hebben in de wereld zoals wij die kennen hun weg gevonden. Ieder ras heeft daar weer zijn eigen invulling aangegeven. Met eigen systemen, woorden, gedachten en geschriften. Toen ik hierover zat te mijmeren maakte ik met dit hexagram de sprong naar de Tarot kaarten. Deze zijn mij ook niet vreemd. 7 is nummerologisch de Tarotkaart van de Grote Arcana: De Chariot ook wel de zegenwagen genoemd. Zie bijgevoegde foto van de Aleister Crowley Tarot.
tarotkaart-zegenwagen-7

In vroeger tijden had met in het leger ook paarden voor wagens gespannen en werden bemand door krijgers die de vijand op deze manier te lijf gingen. Alle grote culturen die wij kennen uit onze geschiedenisboeken hadden wel zoiets. Vanuit het innerlijk beleven gezien is de Chariot een kaart die een (mogelijke) strijd voert met de 2 paarden. Ook vaak als zwart en wit uitgebeeld. Wat symbool staat voor de strijd om de paarden in balans te houden. Indien één van de paarden uitbreekt dan gaat de Chariot niet de goede kant op en geeft het een disharmonie in de beweging, derhalve in uw zelf. Het is dus van belang om deze twee paarden (lees krachten) op de juiste manier te mennen. Is dit niet één van de grootste uitdagingen in ons leven. De krachten in balans brengen. De verschillen opheffen in zijn eenheid, zoals Saswitha zou zeggen?

Omdat deze symboliek terug te voeren is naar het Leger van de hexagram werd mij alras duidelijk dat ik op dit moment in de tijd, ben als een Generaal temidden van mijn leger om daar de juiste invloed uit te oefenen. Want U bent zelf uw eigen generaal. Indien u uit balans bent dan gaan de zaken vaak niet zoals u wenst. De massa bent u ook zelf. Indien u zich versplintert in allerlei zaken loopt u uiteindelijk leeg en wordt het kortweg gesteld een zooitje in uw emotionele, psychische en mogelijk fysieke gestel waardoor in uw omgeving (lees spiegel) zaken zullen plaatsvinden die u naar mijn inschatting niet als prettig zal ervaren.

Welnu vandaag zit ik dus goed in mijn lijf.

dinsdag, augustus 17, 2010

I Tjing: 18. Koe / het werk aan het bedorvene

Dit weblog ga ik nieuw leven inblazen. Ik heb er vaak aan lopen denken om mijn ervaringen met de I Tjing neer te gaan pennen. Nu ben ik ongeveer een kleine 30 jaar met dit wonderbaarlijke boek bezig en heb hierin vele hoogte en dieptepunten gekend. Gelijkwaardig aan mijn leven. Want de I Tjing is basicly naar mijn inzicht een spiegelgever. Het resoneert en antwoord op dat energieveld waar wij als wezen ons in bevinden en de antwoorden zijn navenant.

Zelf heb ik ook geworsteld met de beeldende taal van de I Tjing. Toegegeven het is ook niet eenvoudig als je de eerste keer het boek open slaat en al die termen en beelden voor ogen krijgt. Dat is wennen geblazen. De I Tjing stelt dat het boek er is voor de Edele mens en dat is maar goed ook. Het vergt naar mijn bescheiden mening toch wel een basis van zuiver denken en voelen om wezenlijk te kunnen gaan doordringen in het essentiële van dit boek. Indien het werkelijke Weten zomaar voor het grijpen zou liggen dan breekt de hel los, bij wijze van spreken. Vele mensen zouden dan ongelimiteerd gebruik kunnen maken op een zelfzuchtige wijze van de Kennis die in dit boek voor het grijpen ligt.

Dit is tevens ook mijn worsteling geweest. Ook mijn persoon heeft zich gewenteld in de sferen van het Quelipoh. Ook wel astrale wereld genoemd waar de energie en handelingen terug te vinden zijn van dat deel van de mensheid die zich wentelen in animal bestaan, gevoed door zelfzucht, alcoholisme, drugs en alle negatieve power die maar denkbaar is die te ontwikkelen is door de handelingen en niet te onderschatten het ‘Denken’ van mensen.

Bij deze neem ik me voor mijn hexagrammen die ik gooi in het openbaar neer te zetten. Waarom doe ik dit? Ik voel me daar enigszins toe geroepen en voor mij is het ook een nieuwe speurtocht om mijn gedachten op deze manier in de openbaarheid te brengen. Ik heb geen pretenties de wijsheid in pacht te hebben en sta open voor constructie voeding.

Zeer toepasselijk is dat ik mijn dagelijkse hexagram begon met nr 18 het werk aan het bedorvene. Ik was en ben eigenlijk nooit blij hiermee. Want er is iets wat aangepakt moet worden. Aangezien wij allen wezens zijn die lijden aan geestelijke moeheid (inertie) is dat nooit een plezierige bezigheid.

Nu moet u weten dat dit hexagram voor mij wel een belletje deed rinkelen, want ik was tot 4 jaar geleden gestopt met roken. Nu ik mijn verblijf heb verplaatst naar de Dominicaanse Republiek werd ik geconfronteerd met zalige sigaren voor een habbekrats. Ik viel voor de verleiding. Toch merkte ik gaandeweg dat ik me eigenlijk minder voelde, al is het roken heerlijk! Eens een roker altijd een roker is zeker weten geen cliché. Ik had het besef al dat dit voor mijn gezondheid geen goede ontwikkeling was. Dus de dualiteit was alweer geboren en levend in dualiteit, geeft altijd negatieve bijwerkingen. Ik had trouwens geen bewegende lijnen. Dus het was een puur beeld van dat er iets moest worden aangepakt.

Ik heb ter verificatie nog een nieuwe hexagram gegooid. Nu wel met een vraagstelling of dit met mijn sigaren Lust te maken had, het eerder gegooide hexagram. Daaruit kwam tevoorschijn hexagram 40. De bevrijding. met één bewegende lijn, de 9 op de tweede.

Ik werk de laatste jaren voornamelijk met het boek van Han Boering. Ter info. Wat mij in het oog sprong was het tekstgedeelte ’Daarbij ontdek je elementen of gedragspatronen die in je nadeel werken en ook kun je die onder controle brengen’

Het lijkt mij een afdoende antwoord. Dus mijn ‘smoking adventure’ komt tot een einde. “Voor het begin drie dagen voor en na het begin drie dagen”. Ik zal mijn huidige voorraadje gewoon nog lekker wegdampen, maar dan is het weer over en is mijn spiegel ‘Het werk aan het bedorvene’ weer verhandeld.

Ik ben stellig overtuigd dat je op een intuïtieve manier met de I Tjing dient om te gaan. Durf te associëren!

woensdag, juni 02, 2010

Gedachten….

Gedachten bewegen zich slechts door het bewustzijn.

Ze hebben geen macht.

Niets heeft werkelijkheid tot je je hand ernaar uitsteekt,

het grijpt en het op de een of andere manier

bevrucht met de kracht van geloof.

Adyashanti

maandag, februari 15, 2010

Transformaties in het groot en klein

Het is weer een tijd geleden. Maar ik geloof al eerder zo te hebben geopend op dit weblog. Esoterie heeft alles te maken met onderwerpen als leven en dood. Wat heet....!?! Uit deze twee schijnbare tegendelen wordt alle interesse verwekt met betrekking tot ons denken.

De dood.tarotkaart-dood-death-13

Mijn beste vriendin is stervende op dit moment. Ik ben zeer intensief betrokken bij dit proces. Ondanks dat ik weet dat ik haar heel erg zal gaan missen, hebben we tijdens dit proces toch ook veel plezier gekend en zijn we nog closer geworden.

Voor mij persoonlijk als Super Egoïst is het een hele bijzondere ervaring aan het worden omdat ik met het grootste gemak over mijn eigen behoeften heen stap. Het is een soort van dienen geworden om haar levenseinde zo makkelijk mogelijk te maken. Gericht op zo min mogelijk pijn en maximaal levensplezier.

Om zo te zijn is een openbaring voor mij. Mijn ‘ik’ plaatste mij binnen onze ‘relatie’ vaak op de voorgrond. Iedere keer als ik nu die neiging heb doorzie ik mezelf direct en haal mezelf heel snel onderuit met een gevoel van ‘het is niet belangrijk’.

Ik denk dat dit me altijd zal bij blijven. Het is verbazingwekkend bevrijdend om niet altijd de boventoon te voeren. Dus haar transformatie naar een ander bestaansniveau is voor mij ook een transformatie aan het worden.