zondag, september 19, 2010

I Tjing nr. 3 Tsjoen / De Aanvangsmoeilijkheid

Aleister Crowley schreef ooit: “Everything that happens is an interaction between You and The Goddess”. Een andere uitspraak: “Het leven geeft je ‘die’ confrontaties wanneer je sterk genoeg bent, om dit te overstijgen”. Alles op ieders eigen niveau van zijn.

Naar mijn mening zijn dit geen loze kreten. Het zijn spiegels die je zelf schept en derhalve ben jezelf alleen maar instaat om deze spiegelbeelden te verhandelen.
Waarom schrijf ik dit nu na een tijdje van rust op dit weblog. Mijn gedachten over mijn eigen leven roepen dit op dit moment op. Er kunnen zich in het leven situaties voordoen, dat je wellicht moedeloos wordt van jezelf. Ik heb dat ook wel eens. Iedere dag intensief bezig zijn met de I Tjing, komt bij voort omdat ik het ‘juiste’ wil doen. In alles.
Ik kan niet anders meer. Automatisch roep je hiermee door onvolkomenheden in jezelf -je eigen dwalingen- hierdoor op. Juist door het Boeddhistische principe ‘Gij zult anderen niet beschadigen” in je leven op te nemen, worden je eigen tekortkomingen duidelijk(er). Het kan gewoon niet anders om tot ‘juiste’ inzichten te komen. Je dient ook in die ‘onvolkomen’ spiegels te kijken.
De I Tjing is naar mijn eigen inzicht een perfect medium om dit diepere schouwen te gaan ontwikkelingen. Uiteraard is dit niet altijd leuk. Maar zelfkennis is per definitie geen uitje naar de kermis. Daar is het “Rad” misschien een aardige bezigheid, maar het “Rad van het Leven” brengt ook die dingen aan het licht die onvolkomen zijn.

Nimmer mag men zich overgeven aan gevoelens van moedeloosheid, doch altijd scheppend ten opzichte hiervan staan en bedenken dat in wat voor situatie je je ook bevindt dat het ‘the Goddess’ is die je een spiegel voorhoud waar je in dient te verhandelen. Het liefst oorzaakloos doorgeven, zonder weer nieuwe gevolgen te scheppen.
Wat mijn meest essentiële waarneming is van dit moment, werkende met de I Tjing, is dat het schitterend weergeeft wat je ‘mentale toestand’ is. Alle schommelingen hierin worden prachtig weerspiegelt. Ook dat het leven, binnen de wetten van oorzaak en gevolg, jou / mij in staat stelt om binnen deze wetten te schommelen. Hoe kunnen we anders ontdekkingen doen over ons zelf. Toch zijn er ook momenten dat je je grens vindt. Zo’n grens wordt ondermeer schitterend weergegeven in hexagram nr. 3 De Aanvangsmoeilijkheid. En dan de onderste lijn (volgens Han Boering): Een eerste steen en een grafsteen, voordeel door de verblijfplaats te bestendigen. Voordeel door het aanstellen van helpers”.
“De tekst van de eerste lijn vertelt dat het hier om een geboorte gaat, of over de stichting van iets (eerste steen). Maar het gaat ook over de andere absolute levensgrens, het finale einde van iets.”
Dit is een mentale grens. Ga je hierover heen, dan zal dit vanuit mentaal oogpunt, gevolgen (uitwerkingen) hebben in de stofwereld. “Steek in geen geval de grens over”. Is zo’n andere statement. Dit zijn duidelijke signalen om te stoppen. Die keuze te maken binnen uw/mijn (mentale) spiegel en er niet meer op terug te keren.
Dit zijn geen ‘spelletjes’. Dit dient serieus genomen te worden.

Zelf weet ik heel goed waar dit verhaal overgaat. Het is verder aan u om uw eigen beschouwingen te doen, indien dit hexagram opduikt.

dinsdag, september 07, 2010

I Tjing nr. 20 Kwan / Het Schouwen

Vandaag bij deze worp had ik de vijfde lijn “Beschouwing van mijn leven. Voor de leerling geen fout.” In de tekst van deze lijn komt naar voren de volgende gedachte “Handelde je vanuit een visie en probeerde je die gestalte te geven? Dan is het goed. Koos je voor het leven en durfde je risico’s te nemen, eerder dan te willen slagen? Dan is het het goed. Een grotere verantwoordelijkheid draag je niet’.
In de tekst van Het schouwen wordt verder ingegaan op het aspect loslaten. Kortleden kwam ik in de Swabhawat van Saswitha een andere benadering over loslaten van het verleden tegen. Hij omschreef dat als het ‘verharden’ van het verleden. Mensen hebben de neiging zaken uit het verleden te idealiseren. Daarmee verharden ze het en ontnemen ze zich de mogelijkheid dit verleden ‘los te laten’. Door deze verharding kunnen de verschillen ‘heden en toekomst’ niet op de juiste manier uitgewerkt worden, omdat er als het ware een sluier wordt gelegd over het verharde verleden. Door dit begrip ‘verharden’, wordt het eenvoudiger het ‘los laten’ te beschouwen.

Kijkende naar mijn eigen leven bevind ik me inderdaad op het pad, van zaken van het verleden los te laten. Wat heet ik heb zelfs Nederland verlaten, omdat dit voor mij één groot ‘verhard’ verleden was. Door mijn ‘verharde’ verleden daar was ik niet meer in staat mijn leven in juiste banen te leiden. Ik heb al eerder aangegeven dat mijn vertrek aldaar een enorme bevrijding in mijn denken was, door me in een nieuw veld van werkzaamheid te plaatsen.
Soms maak ik me wel eens zorgen dan over de toekomst. Maar hier geldt dezelfde wetmatigheid. Indien je het verleden door je eigen denken kan verharden, dan kan je ook je toekomst ‘verharden’. Vanzelfsprekend, verhardt daarmee ook je heden en kom je in een toestand van ‘Stilstand’ terecht. Bindingen aan één van deze toestanden – Verleden, Heden & Toekomst’ dient te worden vermeden, opdat men geen nieuwe Oorzaken verwerkt. Men dient de Gevolgen Haar loop te laten en deze Oorzaakloos te verhandelen.
Dus loslaten. Het wordt zo gemakkelijk gezegd, maar men dient in de Eenheid van dit Loslaten alle aspecten te gaan beschouwen. De Verschillen in hun eenheid oplossen, zou Saswitha stellen.
Dus terugkerende naar mijn worp kan ik stellen dat ik risico's heb genomen en mijn visie is om uiteindelijk door Groei verder te komen in dit leven en door een correcte verhandeling van “Verleden, Heden, Toekomst” tot een dieper inzicht te komen in de Wetten van het ons omringende Universum en uiteindelijk mezelf. Dit een bestaan zonder ‘Verharding’ en doorlopende risico's.

maandag, september 06, 2010

I Tjing nr. 23 Po / De Versplintering

Een vreselijk hexagram vind ik dit altijd. Bij deze worp had ik de bovenste lijn: “Een rijpe vrucht is nog niet gegeten. De leerling krijgt een voertuig. Het huis van de inferieure man wordt vernietigd.

Na het goede beeld van de processen van Vermeerdering en Vermindering van gisteren nu dan de Versplintering. Ik zie mezelf als een leerling. Leerlingen maken fouten, dat ben ik me ook wel bewust. Maar vandaag moet ik u toch even antwoorden schuldig blijven. Althans zo voelt het.

Ik ben gisteren via email in contact gekomen met een Nederlandse Dame die een huis heeft in Las Terrenas / Samana waar ik graag naar toe wil. Ik deed deze worp nadat ik haar laatste email had gelezen. Deze email gaf mij een gevoel, na aanvankelijk enthousiasme, van ‘we zien wel hoe het loopt’. Daar kan ik duidelijk niet goed mee omgaan. De kern van de Versplinteren houd in ‘loslaten’. Wellicht is het beste om met deze gedachte aan de slag te gaan. Het blijft toch moeilijk om te raden, wat de motieven van een ander zijn.
Ik ga zeker weten over een poosje richting Las Terrenas, en ik zie wel of ik haar huis huur of ergens anders. Dat is één ding wat mij wel duidelijk is.

Onder ‘technisch’ schrijft Han Boering dat de bovenste lijn uiteindelijk goed terecht komt ‘als reed hij op een wagen’.
Ik twijfel daar verder ook niet aan, want ik houd me niet met inferieure zaken bezig.

zondag, september 05, 2010

I Tjing nr. 42 I / De Vermeerdering

Beeld: Ziet de leerling iets goeds dan doet hij het na, ziet hij gebreken dan legt hij het af.

Het grote voordeel is als je alleen bent, zonder bindingen in het leven aan familie, etc...nergens echt op uit bent, niet in een drukke baan zit met vele complicaties en vanzelfsprekend het daaraan gekoppelde ‘achterklap & jaloezie’, dat werken met de I Tjing relatief eenvoudig wordt. De antwoorden spreken voor zich en men leert sneller de betekenis doorgronden.

Mijn gebrek ga ik vanaf vandaag afleggen. Ik zet mijn sigarenpassie van me af. De komende dagen bouw ik het af. Dus over drie dagen is de laatste ‘smoke’. Het is werkelijk ‘for the best’.

In deze worp had ik twee extra lijnen. De tweede: “Misschien vermeerdert iemand hem met tien schildpadden. Het is niet mogelijk dat te weigeren. Onafgebroken standvastigheid geeft geluk. De koning gebruikt het als offer aan het hoogste. Geluk.” Als ik de toelichting lees dan is dit als uitermate gunstig te beschouwen. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. Omdat als men spreekt over de schildpad dan heeft dit te maken met een lang en gelukkig leven. Een vermeerdering met tien schildpadden, doet me ineens denken aan de tien Sephirah van de Kabbala. ( Associaties...niets is zomaar...) Maar is hoe dan ook een gunstig ‘omen’.

De Vijfde bewegende lijn had ik ook: “Heb vertrouwen en een vriendelijk hart. Stel geen vragen, vernieuwend geluk. Goedheid en vriendelijkheid zijn je kracht.” Ik merk dat ik makkelijker schrijf als de lijnen ongunstiger zijn. Er iets is om voor te knokken dan. Ik laat dit maar aan de beoordeling van de lezer over.
Wat ik wel interessant vind om te vermelden is dat hier nieuwe hexagram nr. 41 de Vermindering verschijnt. Dit komt door de twee bewegende lijnen. Door ‘De Vermeerdering’ en de twee lijnen ontstaat weer een “Vermindering”. Twee onderscheidingen binnen de Eenheid “Zijn” die een doorlopend proces van “Verminderingen” en “Vermeerderingen” in de hand werken. Door het Verminderingen van de lagere driften, komen weer goede dingen tot stand in de “Vermeerdering”. Dit is een proces wat op langere termijn waardevolle uitkomsten en groei van het karakter zal bieden.

zaterdag, september 04, 2010

I Tjing nr. 16 Ju / De Geestdrift

Bij het zien van deze worp vroeg ik mezelf aanvankelijk af, waar slaat dit nu op? Zo uit mijn bed, hoestend en proestend, de Geestdrift? Een hexagram dat gaat over vervoering van de Geest? Ik had even geen enkele herkenning met mezelf. Ik heb wat later zoals gebruikelijk het boek open geslagen en ben gaan lezen in het Han Boering boek. In zijn beschrijving wordt ook in gegaan op roesmiddelen. Hier vallen ook mijn sigaren onder....*sniff* Afgelopen nacht heb ik veel gehoest en ook nu trekt de irritatie in mijn bronchiën niet weg. Ik weet het al langer. Ik heb al eerder geschreven over mijn sigaren rook avontuur en dat ik van binnen ook wel weet dat dit niet van lange duur kan zijn. Soms heb je die ervaring nodig om definitief in jezelf vast te stellen dat ‘iets’ over en uit is. Ik ben nu werkelijk op dit punt aangekomen. Ik zou zo graag lekker willen kunnen roken, maar het lijf maakt bezwaren. Eens een roker is altijd een roker is zeker geen cliché. In het vormqua staat geschreven “De Geestdrift, met zijn roesachtige beleving, leidt oftewel tot een leerproces oftewel tot dwaasheden”. IK ga voor het leerproces, want het hoesten begint mij behoorlijk op mijn zenuwen te werken en ontneemt mij het genot volkomen. Dus vandaag is mijn uitrook dag, gecombineerd met een optreden hier op het strand met een gratis concert van een reggaeband “The groundation”.
Het kan bijna geen toeval zijn dat ik vanavond ga zwingen in het Caraibisch gebied, mijn Geest laat vervoeren, onder de zwoele temperaturen alhier en daarna uitgeroest ben van mijn nicotine verslaving én het hexagram de Geestdrift gooi, zonder bewegende lijnen.

vrijdag, september 03, 2010

I Tjing nr. 53. Tjien / De Geleidelijke ontwikkeling

Twee bewegende lijn had ik vandaag. De bovenste twee. Dat de wilde gans geleidelijk de heuveltop nadert en dat de wilde gans de grote hoogte nadert. Beiden lijnen geven geluk, of het ligt in het verschiet.

Toen ik over dit hexagram zat te mijmeren, moest ik ineens terug denken aan de boeken over Don Juan van Carlos Casteneda. Don Juan gebruikte allerlei technieken om bij Carlos Castenada zijn punt van aandacht te verschuiven. Lees hier energiepunt, daar waar zijn concentratie is gefocussed. Mensen zit over het algemeen vast op één bepaalde plek in hun zijn en van dit punt wordt de wereld beschouwd en naar gehandeld. Door hem los te weken van dit punt, werd hij naar andere velden van werkzaamheid gestuwd en kon hij nieuwe waarnemingen doen. Dit nieuwe punt, was altijd van tijdelijke aard. Na verloop van tijd schoot Castenada weer terug naar zijn eigen punt.

Zelf bedenk ik me nu, heb ik dit ook altijd ervaren bij lezingen van Hans Wesseling. Deze lezingen gingen over esoterie en alles wat daar aan vast zat. Er waren momenten dat ik zijn geïnspireerde woordenstroom helemaal kon volgen en van het ene Aha-moment naar het andere werd gevoerd. Liep ik dan later op de avond buiten dan vervloeide het weer en schoot ik terug naar mijn eigen punt van zijn. Toch had ik wel altijd het idee hierbij dat ik het niet verloren had, al die gedachten die het had opgeroepen. Het was alleen als een droom die langzaam vervaagt. Toch is de ervaring wel degelijk reëel geweest en mijn lichaamsgeheugen heeft het zeker opgeslagen.

Waarom vertel ik dit? De geleidelijk ontwikkeling draagt een zeer langdurig proces in zich. Carlos Casteneda heeft, als u zijn boeken heeft gelezen velen jaren doorgebracht met Don Juan. Hij heeft uiteindelijk op eigen kracht zich naar een ander punt van waarneming gebracht. (Door herhaling neemt de leerling de stof tot zich)
Don Juan is niets anders dan zijn katalysator geweest. Zo ook bij mij. Naast Hans Wesseling was er nog een andere person. Zij was mijn mentor en haar nimmer aflatende zijn, waarbij ik bijna dagelijks in verkeerde, heeft mij uiteindelijk los geweekt uit mijn punt van aandacht waar ik zat en na velen velen jaren is het mij dan gelukt om een nieuwe stabiliteit te realiseren. Dit durf ik nu toch wel zo neer te schrijven. Bij de bovenste lijn staat ook geschreven: “Geluk, hij kan niet in verwarring gebracht worden” Dit is een uitdrukking van dit nieuwe punt van zijn.

Voor mij is dit de essentie van mijn huidige worp.

donderdag, september 02, 2010

I Tjing nr. 27 I / De mondhoeken, de Voeding

Vandaag heb ik als mijn ochtend hexagram ...Ik noem het altijd...De Voeding. Daarbij heb ik de bovenste lijn. “De oorsprong van de Voeding. Het gevaar brengt geluk. Voordeel in het doorwaden van de grote stroom”. In de tekst wordt aangegeven dat men aan het einde van het terugkoppelingssyteem een overzicht krijgt en kun je conclusies gaan trekken. Nu de de cyclus is voltooid en je inzicht hebt gekregen in hoe een en ander in elkaar steekt, weet je ook welke kant je op kunt.
Toen ik dit hexagram zag verschijnen wist ik donders goed waar het over ging. Het heeft alles te maken met het feit dat ik een streep heb gehaald in mijn zoektocht in Second Life. Het was goed om te doen. Ik ben veel te weten gekomen over mezelf, maar mijn ‘zuivere’ kant heeft toch de overhand gekregen. Want dit is nu eenmaal de ontwikkeling in mijn leven. Soms vecht ik er wel mee, maar ik weet diep down inside dat ik me verder wil ontwikkelen binnen het esoterisch gedachtengoed. Al die triviale zaken geven me uiteindelijk niet wat ik werkelijk wil. Wat ik wil is een dieper inzicht in de wetten van oorzaak en gevolg en hoe dit toe te passen in mijn bestaan.

tarotkaart-de-fool-0“De bron van de voeding”. Het aardige is verder dat deze bovenste lijn mij heel erg doet denken aan de Tarot kaart “de Fool” met getalswaarde 0. De fool die staat voor het begin van een nieuwe cyclus in het leven en met één been al boven de afgrond staat, waar hij zich -naar men mag aannemen- in zal storten, als symbool voor het starten van een nieuwe cyclus in het leven. Want ieder einde is tegelijkertijd een nieuw begin, aangezien het leven altijd in beweging is.

I Tjing en Tarot numerologie associaties

Even een tussendoortje op het gebied van associaties.

Gisteren kwamen mijn gedachten op Hexagram nr. 55 de Volheid. Ineens sprong het getal 55 in mijn oog...figuurlijk dan wel te verstaan. vijf, waar staat dit nu voor? Het is een getal van beweging. Het is ook het pentagram, de vijf-puntige ster. Uit de vier elementen –aarde, water, lucht en vuur- is nu het vijfde element “ether” ontstaan. Als een soort van ‘quita essentia’ die die vier elementen nu in zich draagt en niet lang los van elkaar staan. Dit geeft dus een beweging vanuit het vormgebied -het gebied der vier elementen- naar het astrale / ether gebied. In de Tarot is de vijfde kaart genaamd “de Hierophant”. Een soort van ‘priester / Kerkvader” die de verbinder is tussen het ‘Aardse” en het “Goddelijke”, om het maar even op deze manier te formuleren.

Bij een verdubbeling van de ‘vijf’ kijg je dus 55. Dit numerologisch bekeken is dus 5+5=10

In de Tarot is tien “Het Wiel van Fortuin”. Het wiel dat eindeloos doordraait en ook velen gelegenheden tot zorg, maar ook tot interessante ontdekkingen kan leiden. Het leven dat altijd doorgaat in de evolutie, zonder begin en zonder einde. Het is hoe dan ook een dynamisch aspect binnen het bestaan. Oorzaak en gevolg tieren in het wiel er lustig op los. Het gaat mar door en door in een eindeloze gang der dingen. Hexagram de Volheid draagt dit ook in zich. Het is vol leven. Kans op succes, maar ook de andere kant van de medaille. Het is maar net waar de wetten van oorzaak én gevolg je brengen. Want in deze fase van de Tarot dringt het nu pas tot je door dat die wetten een werkelijke realiteit zijn en dat je tot nu toe je dit niet hebt gerealiseerd. Zoals de Magiër (getal één) zijn intrede deed met het zicht op de vier elementen en daar mee ging ‘goochelen’, wordt de Magiër nu geconfronteerd met de wetten van de Eeuwigheid: Het verleden Heden en Toekomst ( Kaart 0: De Fool) en de wetten van bestaan hierin. Ter verduidelijking: 10 = 1 + 0 = 1

Ineens vroeg ik me af vanuit deze gedachte wat nu het totaal aantal yang en yin lijnen is binnen de hexagrammen van de I Tjing. 64 hexagrammen met ieder 6 lijnen brengt het op 384 stuks. Numerologisch bezien is dit dan 3+8+4=15
Deze getallen deden een glimlach bij mij ontstaan. Hoe mooi!
Drie in de Tarot is de “Keizerin”. Via haar komt alle leven in de wereld der vaste vorm tot aanschijn. Drie is ook getal van de eenheid, waarin al het leven onlosmakelijk zich in bevindt.
Acht is in de tarot de kaart van “de Gerechtigheid”. De wetten van oorzaak en gevolg worden hiermee aangeduid. Deze wetten werken in alles door. Of u dit nu leuk vind of niet. En verdienen ernstige bestudering. Door deze wetten op de juiste manier te bezien bent u te zijner tijd in staat om om eigen bestaan werkelijk te verrijken. Want als u leert oorzaken te voorkomen, dan hebt u net als ik de eerste stappen naar verdere persoonlijke groei gezet.

Vier is in de Tarot de kaart van “De Keizer”. Hij regeert over de vaste Vorm, waarin de vier elementen zijn werkterrein zijn. Star en meedogenloos vormt hij alles wat door de Keizerin in hem stroomt. Of te wel Uw eigen scheppingen via gedachte, woord en daad vinden door de wetten van oorzaak en gevolg zijn uitwerking in de Keizer. Die deze wetten genadeloos uitvoert en nieuwe spiegels genereert in het eindeloze spel der eeuwigheid.

Dit alles om uiteindelijk de werking van de Duivel kaart te gaan doorzien. Kaart nummer 15.
Dit is de kaart die werkelijke groei blokkeert, omdat mensen geketend zijn aan hun scheppingen in de vaste vorm. Zij zijn het vormloze in de indaling in de stof volkomen vergeten en zijn volledig geïdentificeerd met de materie die ze waarnemen in ons driedimensionale bestaan. Alleen door dit te doorzien en zich los te maken van deze identificaties is men instaat om weer nieuwe keuzes te gaan maken.

Ter verduidelijking 15=1+5=6

De Eén ( De Magiër) die via de Vijf ( de Hierophant) weer uit de vaste vorm in beweging komt, wat hen brengt naar de Zes ( de Kaart van de Lovers, ook wel de Keuze kaart genoemd).

Nummerologisch geven de lijnen van het boeken der verandering, verklaard aan de hand van de Tarot schitterend weer dat dit boek dient om mensen los te weken, middels velen processen uit de identificatie met het vorm denken zoals wij dit nu kennen. En met de intuïtie leert betere keuzes te maken binnen de wetten van oorzaak en gevolg.

woensdag, september 01, 2010

I Tjing nr. 29 K’an / Het Onpeilbare

Gisteren heb ik een knoop doorgehakt. Ik heb een periode in Second Life afgesloten. Mijn oudste Avatar die ik daar nog had heb ik laten vervallen. Ik heb er lang over nagedacht. Second Life is een aantal jaren functioneel voor me geweest om over het algemeen mijn ‘Dark Side’ te kunnen onderzoeken. In allerlei vormen. De laatste maanden heb ik een steeds grote mate van ‘leegheid’ ervaren als ik daar was. Ik had niet meer de energie en de lust om nieuwe contacten aan te gaan. Toch was het een onderdeel van mijn leven. Een dag zonder Second Life was eigenlijk niet denkbaar. Nu is het dan zover.

Nadat ik de cancellation button had geactiveerd, was ik toch wel down. Behoorlijk eigenlijk. Wellicht klinkt het u raar in de oren, maar voor mij is het een heel reëel gevoel. Het was een zware dag daardoor. Toen ik vandaag het Onpeilbare had was ik niet verbaasd.

Het Onpeilbare komt altijd om de hoek kijken als er bepaalde zware emoties / gevoelens zijn.

Deze gevoelens moeten hun weg kunnen gaan in uw zijn. Het is dom om ze niet onder ogen te zien. De I Tjing beschrijft dat er velen gevaren zijn. Emoties = gevaar. Toch wel een interessante gedachte. Maar als je erover nadenkt, kan je concluderen dat emoties vaak tot allerlei gecompliceerde toestanden leiden. In jezelf en daarbuiten. Conflicten, ruzies, depressies, ziektes en wat u nog meer kan verzinnen rond dit.

Emoties leiden vaak tot niets. Het kost u alleen een hoop levens energie. Het beste is om dit zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen en verder te gaan, zonder allerlei gevolgen te maken vanuit zo’n toestand.

Ik had de vijfde lijn als bewegende lijn. “De afgrond is niet vol. Kalmte bewerkt het evenwicht. Geen fout” Dit bevestigt mijn bovenstaande verhaal. Het gevaar / emoties beheersen. Hier nemen de zaken hun loop en komt de situatie tot rust en evenwicht. Al met al was het een zware keuze, maar in de lijn van mijn leven in een nieuw veld van werkzaamheid te brengen is dit toch ook een logische stap. Ik heb mijn ‘dark side’ grondig leren zien daar. Het hoort er nu eenmaal bij. Zonder Duisternis, geen Licht.